18.03.19 DI Byg Nyheder

Sagsbehandlingstid faldet efter ny GDV-gebyrstruktur

Den nye gebyrstruktur for GDV-ordningen har overordnet betydet, at det er blevet hurtigere og til en vis grad billigere at få godkendt ansøgninger.

1. juli 2018 trådte ændringen af gebyr for GDV-godkendelsen i kraft. For virksomhederne, der ansøger om en GDV-godkendelse, betyder det, at prisen nu bliver afregnet på timepris (på nuværende tidspunkt 1350 kr./t), i stedet for et fast gebyr.

Tidsforbruget er faldet 

Før den nye ordning trådte i kraft den 1. juli 2018, anvendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i gennemsnit 14 timer på nye ansøgninger. Efter 1. juli er dette tal faldet til 11 timer.

Før 1. juli 2018 var tidsforbruget i forbindelse med fornyelser gennemsnitligt seks timer og er nu faldet til fem timer.

Samlet sagsbehandlingstid er faldet

Før den nye ordning trådte i kraft, var den gennemsnitlige sagshandlingstid for nye ansøgninger 3,3 måneder. Efter ændringen er tiden faldet til 1,5 måneder.

Endvidere var sagsbehandlingstiden i gennemsnit 1,3 måneder for fornyelse af ansøgninger før 1. juli 2018. Den er nu faldet til 0,8 måneder. 

Det skal dog bemærkes, at faldet i sagsbehandlingstiden også skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke længere afventer, at ansøgerne betaler en faktura for at udstede godkendelsen.

Prisen for mange ansøgere er faldet 

Der kan imidlertid være variation i sagsbehandlingstiden på grund af kvaliteten i det indsendte ansøgningsmateriale. Dette kommer til udtryk ved, at før 1. juli 2018 havde 75 procent af nye ansøgere en sagsbehandlingstid på under 17 timer, mens dette nu er faldet til under otte timer. 

I forbindelse med fornyelser havde 75 procent en sagsbehandlingstid på under seks timer før den nye GDV-ordning. Dette tidsforbrug er uændret efter 1. juli 2018. 

Det betyder, at 75 procent af de nye ansøgninger nu betaler under 10.800 kr. for nye ansøgning og under 8100 kr. for fornyelser. Før 1. juli var prisen ca. 10.000 kr. for både nye ansøgninger og fornyelser. 

Relateret