Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Den 15. juli bragte Børsen denne kronik skrevet af Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg, Ulrik Branner, bestyrelsesmedlem i LetsBuild og DI Byg og Niels Falk, CEO og Partner i HD Lab.

30.07.19 DI Byg Nyheder

Efterlyses: Mod til forandring i byggeriet

KRONIK: Der er næsten ingen teknologisk og digital udvikling i byggeriet herhjemme. Branchen investerer for lidt i udvikling, og teknologi importeres. Danmark er ellers et højteknologisk land, der bør være førende inden for den teknologiske udvikling af byggeriet. Både branchen og politikerne har et ansvar for, at det sker.

DI havde fornylig en række danske virksomheder med til Californien for at se, hvordan de amerikanske byggevirksomheder udnytter de teknologiske og digitale muligheder. Det gav stof til eftertanke for deltagerne.

Mængden af kapital og ressourcer er enorm i San Francisco og den tilstødende Silicon Valley. Halvdelen af verdens samlede venture capital (VC) bliver investeret i en radius af 100 km fra San Francisco. Her søger virksomheder fra hele verden hen for at blive en del af de innovationsmiljøer, der eksisterer i tilknytning til to eliteuniversiteter; Stanford og Berkeley.

To inspirationskilder 

Det gælder også byggeindustrien, hvor virksomheder som Katerra og WeWork har en uortodoks tilgang til byggebranchen og en nærmest flabet holdning til ”plejer”. Katerra blev stiftet i 2015 og har sine rødder i teknologibranchen. Med  1,5 milliarder dollars i investeringer er det gået stærkt. På bare fire år har virksomheden fået 4.500 medarbejdere, som  håndterer fabrikker og projekter over hele verden. Katerra ejer sin egen værdikæde fra projektering til aflevering af bygningerne. Det er en industriel tilgang til byggeriet, som i høj grad er drevet af teknologiens muligheder.

En lignende historie findes hos WeWork, der som bygherre spytter kontorfællesskaber ud på ugentlig basis over hele jordkloden – i 2020 også i Danmark. Også her har man taget ejerskab over hele processen gennem opkøb af alt fra arkitekter til materialeleverandører. Man har sin egen udviklingsafdeling og udnytter alle tænkelige teknologiske værktøjer – lige fra reality capture til en omfattende dataindsamling.

I Californien er der mod til at prøve noget nyt. Nye teknologier, nye forretningsmodeller og helt nye samarbejdspartnere.  Just do it - kunne man fristes til at sige. Og så har virksomheder som Katerra og WeWork musklerne til at gøre tingene på en anden måde. Deres måde.

Et stort ansvar

Men hvordan kan vi tage ved lære af eksemplerne fra USA, som let kan synes eksotiske, når vi  sammenligner med branchen i Danmark?

Virksomhederne skal være større og stærkere, hvis vi skal have skabt en gennemgribende transformation af byggebranchen. En transformation, hvor vi går fra at være en lavproduktiv og traditionel håndværksbranche til en højproduktiv byggeindustri, der lever af og udvikler nye teknologiske og digitale løsninger. En industri, som har mulighed for at eksportere sine løsninger og konkurrere om de bedste projekter på det globale marked.

Der hviler et meget stort ansvar på de enkelte virksomheder og branchen som helhed, hvis det skal lykkes at overkomme de produktivitetsudfordringer, som har præget byggeriet de seneste mange årtier. Det er et ansvar, som vi er meget opmærksomme på i DI.

Nye digitale teknologier forudsætter nye kompetencer hos byggevirksomhederne. Nye teknologier skal være centrale på uddannelserne, og der skal sættes fokus på, at softwareudvikling og -forståelse bliver en større del af håndværkerens arbejde.

Der skal investeres i udvikling af nye teknologier fra software til byggesystemer og robotter. Det skal skabes gennem innovationsmiljøer, hvor man kan være med til give næring til nye løsninger og helt nye forretningsmodeller i byggeriet.

Kræver en ny tankegang

Byggebranchen har også brug for gode rammevilkår. Her er der behov for, at man fra Folketingets side hjælper med at skabe de nødvendige løft og vækstbetingelser for branchen. Det er ikke kun godt for virksomhederne i byggeriet. Det er godt for hele Danmark.

Langt de fleste byggevirksomheder er positive over for at bruge nye teknologier og digitale løsninger. Men det er et fåtal, der er i stand til at skabe en konkurrencemæssig fordel af de nye teknologier.

Det skyldes måske, at de ikke ved nok om nye teknologiske og digitale muligheder. Men det skyldes også, at branchen stædigt holder fast i analoge processer og tænkning. En tegning fra papir til en iPad gør ikke et byggeprojekt digitalt. Der er behov for at smide ”plejer” i skraldespanden og forme nye forretnings- og samarbejdsmodeller fra bunden. Digitalt.

Byggebranchen skal i gang med at bruge digitale modeller, digital kommunikation og digital dokumentation. Det er en helt ny tankegang. Og det kræver mod. Mod til at skabe forandring.

Relateret indhold