30.08.19 DI Byg Nyheder

Sikkerhedsstyrelsen markedskontrollerer byggevarer

Sikkerhedsstyrelsen har siden 1. januar 2019 overtaget markedeskontrollen af byggevarer fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Det betyder, at hvis du har mistanke om, at der er produkter på markedet uden den korrekte CE-mærkning eller ikke er identisk med dokumentationen i CE-mærket, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen kan kontaktes på telefon 33 73 20 00 eller email sik@sik.dk .

Hvad gør markedskontrollen?

Fra 1. februar 2019 er det således Sikkerhedsstyrelsens opgave at sikre, at de produkter, der er omfattet af byggevareforordningens krav om CE-mærkning og ydeevnedeklaration overholdes. Sikkerhedsstyrelsen vil – ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gjort hidtil - gennemføre både proaktive markedskontroller på baggrund af erfaringer fra myndighederne i de andre EU-lande – og via dialog med branchen. Derudover kommer Sikkerhedsstyrelsen også til at gennemføre reaktive kontroller på baggrund af begrundet mistanke (eksempelvis på grund af konkrete henvendelser).

Samtidig vil Sikkerhedsstyrelsen, ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gjort hidtil, gennemføre kontroller og testning af produkter, hvor det formodes, at egenskaberne ikke stemmer overens med det, der er angivet på CE-mærkningen og i ydeevnedeklarationen.

Mere information om CE-mærkning og markedskontrol 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggevarer.aspx

https://byggevareinfo.dk/file/634121/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Vejledning-01-Fabrikant-Importor-Distributor.pdf

https://byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare/0/23

Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret