Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

02.10.20 DI Byg Nyheder

Brexit: Nye regler for markedsføring af byggevarer i Storbritannien fra 1. januar 2021

De britiske myndigheder har offentliggjort nye regler om handel med byggevarer. Disse regler vil gælde, hvis der ikke indgås en ny samhandelsaftale mellem Storbritannien og EU.

Storbritannien (England, Wales og Skotland) forlod EU i marts 2020. Forhandlingerne om en samhandelsaftale er stadig undervejs. Det er det endnu ikke klart, hvad en eventuelt samhandelsaftale vil indeholde – og om der bliver enighed om en aftale inden deadline, som er 31. december 2020.

Indtil indholdet af en eventuel samhandelsaftale er kendt, har de britiske myndigheder offentliggjort nye regler, som gælder handel af byggevarer. De nye regler og initiativer, som træder i kraft 1. januar 2021, er beskrevet nedenfor.

UK-approval af CE-mærkede byggevarer fra 1. januar 2022

Byggevarer, der er CE-mærket – og i øvrigt opfylder byggevareforordningens bestemmelser – kan fortsat markedsføres på det britiske marked indtil 31. december 2021.

Fra 1. januar 2022 bliver det derimod obligatorisk at mærke sine byggevarer med et såkaldt UK marking udstedt af et – af de engelske myndigheder – godkendt notificeret organ.

Harmoniserede standarder bliver i første omgang udgangspunktet for UK approved-standarder

Udstedelsen af et UK Mark sker med udgangspunkt i UK approved standarder. I første omgang vil alle harmoniserede standarder blive UK approved, således at producentens forpligtigelse bliver at få kopieret sit CE-mærke til UK approved.

UK approved bodies er notificerede organer, som er bosiddende i Storbritannien. I praksis vil der være en række EU-notificerede organer, som kan opnå denne status, hvis de har en afdeling i Storbritannien.

Distributører bliver til importører og import fra Storbritannien bliver til import fra tredjelande

Distributører, som importerer byggevarer fra EU til Storbritannien vil fremadrettet få status af at være importør fra et tredjeland. Disse distributører får dermed de samme udvidede forpligtigelser, som gælder for importører og bemyndigede repræsentanters forpligtigelser i henhold til byggevareforordningen. For producenter i EU, som eksporterer til Storbritannien bør det i praksis ikke får nogen betydning, idet de i alle tilfælde er forpligtet til at forsyne sine produkter med lovpligtig information i henhold til byggevareforordningen.

Import fra Storbritannien

Import fra Storbritannien vil fremadrettet blive opfattet som import fra et tredjeland (forudsat, at der ikke bliver indgået en handelsaftale, der imødegår dette). For distributører og bemyndigede repræsentanter inden for EU betyder det, at deres forpligtigelser i henhold til byggevareforordningen skærpes i forhold til situationen i dag. Det er således vigtigt, at man som distributør og bemyndiget repræsentant undersøger, om ens leverandører fra Storbritannien kender sine forpligtigelser.

Følg udvikling af regler på de britiske myndigheders hjemmeside

Er du producent, der ønsker at markedsføre dine produkter i Storbritannien, så anbefaler vi, at du løbende orienterer sig på denne hjemmeside, da bestemmelserne kan ændre sig i takt med at en eventuel samhandelsaftale tager form.

DI webinar om Brexit den 7. oktober

DI afholder webinar den 7. oktober om Brexit. Læs mere og tilmeld dig her

Jakob Orbesen
Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret indhold