Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byg støtter helhjertet regeringens udspil, siger Elly Kjems Hove

29.10.20 DI Byg Nyheder

Byggeriet står helt centralt i statens nye grønne indkøbsstrategi

Regeringen har fremlagt en samlet strategi for, hvordan den offentlige sektors 380 milliarder kroner store indkøb kan bidrage til at gøre Danmark grønnere. Med strategien sættes der for første gang tal på klimabelastningen ved offentlige indkøb. Her står byggeriet helt centralt, eftersom det største klimaaftryk kommer herfra.

Det offentlige køber ind for 380 mia. kr.
For første gang i nogensinde har regeringen lanceret en samlet strategi for grønne offentlige indkøb som udgør 380 mia. kroner. Formålet er at sætte yderligere fart på den grønne omstilling ved at have klima, miljø og bæredygtighed for øje, når det offentlige køber ind i fremtiden.

Der indføres ny baseline for klimaaftryk
Regeringen indfører samtidigt en såkaldt baseline for den offentlige sektors klimaaftryk. Dermed skaber regeringen for første gang et overblik over de mest klimabelastende aktiviteter i den offentlige sektor.

Byggeriet har størst klimaaftryk af alle brancher
Beregningerne viser, at, at de offentlige indkøb belaster klimaet med 12 mio. tons CO2 om året. Ambitionen er, at niveauet skal reduceres markant frem mod 2030. Her spiller ”Byggeri & Anlæg” en nøglerolle, eftersom ca. 22 pct. at det offentlige klimaaftryk kommer fra denne branche. Byggeriet er dermed den branche, som har det største klimaaftryk.

- Vi støtter helhjertet regeringens udspil med at gå mere systematisk og faktabaseret til værks for at sætte skub i den grønne omstilling i den offentlige sektor. Vores branche belaster klimaet med 2,6 mio. tons CO2 om året i offentlige indkøb. Så der er ingen tvivl om, at både nybyggeri og vedligehold af eksisterende bygninger og anlæg kommer til at spille en nøglerolle for at indfri de grønne ambitioner. Det er en fælles udfordring for alle os, der arbejder inden for byggeriet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg.

Læs mere her

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold