01.10.20 DI Byg Nyheder

Bygningspuljen

Bygningspuljen er målrettet alle typer af helårsboligejere og har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen.

Der er åbent for ansøgninger til Bygningspuljen fra den 15. oktober 2020 og der gives tilskud til tre overordnede områder: Forbedringer af bygningers klimaskærm, konvertering væk fra olie- og gasfyr til luft/vand varmepumpe eller jordvarme og optimering af drift.

Hvor meget kan man få i tilskud?
  • Der beregnes faste tilskudssatser til de støtteberettigede tiltag på baggrund af estimerede markedspriser
  • Puljens tilskudsloft går op til 30 pct. af de estimerede markedspriser
  • Tilskudssatser evalueres løbende
  • En oversigt over tilskudssatserne for de forskellige energiforbedringstiltag offentliggøres her.
Et almindeligt parcelhus (150 m2) vil kunne modtage tilskud på cirka:

17.000 kr. for efterisolering af loft

68.000 kr. for udskiftning af alle facadevinduer

28.000 kr. for konvertering til varmepumpe

Først-til-mølle for ansøgninger

Ansøgninger til Bygningspuljen behandles efter et først-til-mølle-princip, hvor man behandler dem, i den rækkefølge, som de modtages af Energistyrelsen. Når pengene fra puljen er brugt, må man vente til den 1. januar det efterfølgende år, hvor en ny pulje åbner.

Det er derudover en betingelse, at arbejdet ikke må være påbegyndt før tilsagn om tilskud er givet. Førsituationen skal dokumenteres med en energimærkning og det er muligt at få tilskud hertil. Konverteringer væk fra olie- og gasfyr, mv. er dog undtaget denne regel.

De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ved hjælp af en positivliste. Nedenfor ses et overblik over positivlisten.

Isolering af klimaskærm

Skift af varmekilde

Optimering af boligens drift

Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.

Konvertering til luft-til-væske varmepumpe.

Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvending med varmeveksler.

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

Konvertering til jord-til-væske varmepumpe.

Varmegenindvening fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.

Isolering af terrændæk.

 

Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

 

 

Udskiftning af facadevinduer.

 

 

Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70%

 

 

Udskiftning af ovenlysvinduer.

 

 

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

 

 

Betingelser

Projektet  skal gennemføres indenfor to år fra tilsagnet er givet og der skal ansøges om min. 5.000 kr. Når projektet er gennemført, indsender man en ansøgning om udbetaling her.

Ansøgningen skal være modtaget af Energistyrelsen senest 30 dage efter projektet er gennemført. Og eftersituationen skal dokumenteres med en faktura for materialer og udført arbejde.

Det er desuden en betingelse, at projektet ikke må få andre tilskud, herunder bl.a. håndværkerfradrag, statsstøtte fra andre ordninger eller tilskud fra EU-institutioner.  

Har du generelle spørgsmål om ordningen, kan du skrive til info@sparenergi.dk eller ringe på 31 15 90 00. For spørgsmål om en konkret ansøgning skriv til bygningspuljen@ens.dk

Relateret