27.10.20 DI Byg Nyheder

EU-Kommissionen vil renovere 35 mio. bygninger inden 2030

EU-Kommissionen har den 14. oktober offentliggjort sin renoveringsbølge strategi. I udspillet foreslås det at renovere 35 mio. bygninger for at opfylde EU's CO2-reduktionsmål på 55 pct. i 2030.

Renoveringsbølge strategien er en del af European Green Deal, der skal lede Europa til klimaneutralitet i 2050. Strategien vil ifølge EU-Kommissionen føre til 160.000 jobs i 2030 indenfor byggeriet, og udledningen af drivhusgasser fra EU’s bygningsmasse skal reduceres med 60 pct., mens det endelige energiforbrug skal ned med 14 pct.

Renoveringsraten skal fordobles

EU-Kommissionen ønsker at forbedre energieffektiviteten i bygninger og fordoble renoveringsraten inden for de næste 10 år. Det skal skabe bedre forhold for de mennesker, der bor eller bruger bygningerne, reducere CO2-udledningen og fremme digitaliseringen.

DI Byg mener, at energieffektive renoveringer af den europæiske bygningsmasse er nøglen til EU’s grønne omstilling. Renoveringsbølgen vil dermed spille en essentiel rolle i bestræbelsen på at sikre en bæredygtig fremgang i det næste årti.

Dekarbonisering af energiforsyningen

Strategien indeholder tiltag indenfor tre områder: Dekarbonisering af opvarmning og køling samt integration af vedvarende energi i bygningerne; bekæmpelse af energifattigdom og de værst performende bygninger; og renovering af offentlige bygninger, herunder skoler, hospitaler og administrative bygninger. 

DI Byg mener, at det er positivt, at der i renoveringsbølgen lægges op til dekarbonisering af energiforsyningen, vi mener dog, at der mangler fokus på elektrificering af varmeforsyningen og sektorkobling, hvilket vi vil opfordre EU-Kommissionen til at lægge vægt på.

Stærkere regler for bygningers energieffektivitet

Renoveringsbølge strategien vil blandt andet omfatte stærkere regulering, standarder og information om bygningers energieffektivitet for at skabe bedre incitamenter til renovering i den offentlige og private sektor. EU-Kommissionen foreslår en trinvis indfasning af obligatoriske minimumsstandarder for energieffektivitet for eksisterende bygninger og opdaterede regler for energimærkning af bygninger samt en mulig udvidelse af krav til renovering af bygninger i den offentlige sektor. Disse tiltag vil kræve revisioner af bygnings- og energieffektivitetsdirektiverne, hvilket vi i DI Byg bakker op om.

Større marked for bæredygtige byggevarer

EU-Kommissionen foreslår dertil, at markedet for bæredygtige byggevarer og services udvides, herunder integration af nye materialer og revideret lovgivning af markedsføring for byggevarer og genbrug af materialer.   

For DI Byg er det vigtigt, at der ved revisionen af Byggevareforordningen tilvejebringes en hensigtsmæssig implementering af bæredygtighed. Det er en prioritet for DI Byg, at standardiseringsprocessen fungerer, og at producenterne har tydelig indflydelse på udviklingen af nye standarder. Endvidere er det en prioritet, at markedsovervågningen er tydelig og ensartet på tværs af medlemsstaterne – og, at denne sikrer en ”level playing field” for alle aktører.

Store eksportmuligheder

For at nå EU’s klimamål på 55 pct. inden 2030 mener Kommissionen, at der er brug for 275 mia. euro i bygningsinvesteringer hvert år.

Det store beløb som EU-Kommissionen lægger op til at bruge, vil skabe helt unikke eksportmuligheder for danske producenter af byggematerialer og energieffektive produkter. Det skal vi udnytte, og i DI Byg vil vi derfor følge renoveringsbølge strategien tæt.

Hele strategien kan læses her.

Relateret