Billede: Miljø- og Fødevareministeriet

20.10.20 DI Byg Nyheder

Gemmer din vare på problematisk kemi?

Producerer eller sælger du varer i EU? Så skal du være opmærksom. Fra d. 5 januar 2021 er virksomheder, som er producenter og importører af varer, der indeholder skadelig eller problematisk kemi, forpligtet til at registrere det i en ny database.

Den nye database hedder SCIP-databasen. SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). Så hvis dine varer eller materialer indeholder problematiske kemiske stoffer, skal du fra d. 5. januar 2021 registrere dette i SCIP-databasen. 

Dette er en pligt, der omfatter alle varer og genstande med et indhold af kandidatlistestoffer på over 0,1 pct., som bliver sat på markedet i EU. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det er fx stoffer, der er hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Så hvis du sælger byggevarer på et marked i EU, er dette relevant for sin virksomhed. Det er det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, der administrerer databasen og behandler oplysningerne.

Yderligere information

SCIP databasen Kandidatlisten

Hvad er man forpligtet til at oplyse?

Pligten er baseret på kemikalieforordningens (REACH) artikel 33, Der er altså ikke tale om en ny forpligtelse. Dog er der nu nogle helt specifikke krav til, hvilke oplysninger og formater ECHA kræver. Det er obligatorisk at oplyse:

  • Navn på artikel og markør, f.eks. EAN-nummer
  • Om artiklen er produceret i EU
  • Navn og koncentrationen af kandidatlistestof (i intervaller)
  • Version af kandidatliste-data er opgivet under
  • Information om sikker anvendelse
  • Materiale kategori, f.eks. træ, plast, metal

ECHA har oplyst, at alle data behandles med respekt for fortrolige forretningsoplysninger. Det er også intentionen, at virksomheder længere nede i forsyningskæden skal kunne henvise til en oprindelig registrering. Ender varen i en kompleks genstand, f.eks. en skrue i et elektrisk værktøj, skal man kunne oplyse, hvor i værktøjet skruen befinder sig.

Din virksomhed er ansvarlig for alt, hvad din vare indeholder. Problematisk kemi kan gemme sig i selv den mindste pakning eller gummibelægning, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på alle delkomponenterne i dine varer. 

Fakta

Alle producenter, importører, distributører og virksomheder, der samler produkter er omfattet af registreringspligten. Det gælder kun artikler med indhold af kandidatlistestoffer på over 0,1 pct.

Formålet med databasen

SCIP-databasen blev vedtaget i Affaldsdirektivets revision i sommeren 2018. Der er altså tale om affaldsregulering, og formålet er at gøre oplysninger om skadelig kemi tilgængelig for affaldsbehandlere. Manglende information om indhold af skadelig kemi i affald er en barriere for effektiv genanvendelse og dermed en hindring for omstillingen til en cirkulær økonomi. Udover at give affaldsbehandlere adgang til databasen er det også hensigten, at myndigheder og forbrugere kan få adgang efter forespørgsel. Dermed får myndigheder et bedre grundlag for fremtidig regulering af kemikalier. Databasen omfatter ikke stoffer og blandinger.

Relateret