Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

01.10.20 DI Byg Nyheder

Søg tilskud fra Erhvervs- og Bygningspuljen til energieffektivisering

Formålet med tilskudspuljerne er at sænke energiforbruget i Danmark. Ansøgninger til Erhvervspuljen er åbnet den 1. oktober 2020 og Bygningspuljen åbnes for ansøgninger den 15. oktober 2020.

De kommende tilskudspuljer til energieffektivisering i industrien (Erhvervspuljen) og bygninger (Bygningspuljen) er fremrykket og udvidet med Klimaaftalen for energi og industri  fra 2020.

Det betyder, at der i Erhvervspuljen for 2020 er afsat 188 mio. kr. til erhvervstilskud til energieffektiviseringer i virksomheder, og tallet stiger til 600 mio. kr. i 2021. Puljen løber til og med 2029.

For Bygningspuljen er der tale om 245 mio. kr. i 2020. Puljen løber til og med 2026. Der udestår politisk beslutning om fordeling af midler fra 2021 og frem. Med Energiaftalen fra 2018 er der dog som minimum afsat 200 mio. kr.

Skrotningsordningen er med Klimaftalen også blevet fremrykket. Her kan virksomheder søge om tilskud via Skrotningsordningen til at tilbyde varmepumper på abonnement, som kan hjælpe boligejere med at skifte fra fossil opvarmning til grønnere alternativer.

Læs mere: 
  • Du kan læse mere om Erhvervspuljen her.

  • Du kan læse mere om Bygningspuljen her.
  • Du kan læse mere om Skrotningsordningen her

Relateret indhold