Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

17.11.20 DI Byg Nyheder

Brexit: Hvad er status?

Storbritannien er sat til at forlade EU i udgangen af 2020. Det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien er fortsat uafklaret. I skal derfor forberede jer på et såkaldt ”klippekantsscenarie”, hvor der ikke bliver forhandlet en aftale på plads.

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020 på grundlag af den såkaldte Udtrædelsesaftale fra 2019. Med udtrædelsen blev der igangsat en overgangsperiode fra 1. februar 2020, som løber frem til udgangen af 2020.

Fortsat uafklarede forhold

Dog er det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU uafklaret. Der forhandles intenst om en aftale, som skal fastsætte reglerne for de fremtidige relationer efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Det er på nuværende tidspunkt svært at spå om udfaldet af forhandlingerne, herunder det nærmere konkrete indhold af en evt. aftale om det fremadrettede samarbejde.

Risiko for klippekantsscenarie

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sektorområder er forventningen dog, at indholdet af en evt. aftale for hovedparten vil afspejle indholdet i tilsvarende sektoraftaler, som EU har indgået med andre tredjelande. Vilkårene for samhandlen med Storbritannien vil derfor under alle omstændigheder ændre sig fra den nuværende situation. Der er foreløbigt kun opnået beskedne fremskridt i forhandlingerne og parterne står langt fra hinanden på en række centrale spørgsmål. Risikoen for det såkaldte klippekantsscenarie, hvor man ikke får forhandlet en aftale på plads inden overgangsperiodens udløb ved årets udgang, må derfor vurderes som reel.

Hvis et sådan klippekantsscenarie vil finde sted, kan det sammenlignes med det oprindelige ”no-deal”-scenarie. EU vedtog i 2019 en række sektorspecifikke beredskabsforordninger, som skulle afbøde de værste forstyrrelser i samhandlen og mobiliteten. Det er dog uvist, hvorvidt  Kommissionen vil præsentere lignende forordningsforslag nu.

Ændrede vilkår fra 1/1-21

Under alle omstændigheder skal danske virksomheder igen forbedrede sig på ændrede vilkår fra 1. januar 2021 - både med og uden en aftale mellem EU og Storbritannien eller europæisk beredskabslovgivning.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen står til rådighed for eventuelle spørgsmål fra interessenter på styrelsens område om Brexit via styrelsens funktionspostkasse brexit@tbst.dk.

Relateret indhold