Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Billede: Julius Møller Meilstrup

18.11.20 DI Byg Nyheder

Udvidet producentansvar på emballage

Fra 2025 indføres udvidet producentansvar på alt emballage i Danmark. Så hvis du er påfylder eller importør af fyldt emballage, så følg med her!

I 2018 indførte de reviderede affalds- og emballagedirektiver udvidet producentansvar på emballage. Dette producentansvar gør, at påfylder og importør af fyldt emballage er økonomisk –  og i nogle tilfælde praktisk – ansvarlig for affaldsfasen af emballagen fra den 1. januar 2025.

Formålet med udvidet producentansvar er at pålægge producenten den miljømæssige omkostning for deres produkter, og på den måde skabe incitament til at sælge produkter med en lavere miljøpåvirkning. Målet er at fremme genanvendelse af emballage og miljøvenligt emballagedesign samt kvaliteten i genanvendelsen. Dertil medvirker et udvidet producentansvar til at sikre en mere effektiv affaldsinfrastruktur.

Målsætningen er, at i 2025 skal 55 pct. af emballageaffald genanvendes. Det stiger til 60 pct. i 2030 og 65 pct. i 2035.

I DI Byg bakker vi op om og arbejder konstruktivt med den kommende regulering, hvor vi prioriterer at finde brugbare løsninger for byggeriet.

Hvem er producent?

Det kan være svært at gennemskue, om din virksomhed bliver underlagt producentansvar, da det kommer an på, hvorvidt dine emballager bliver til affald i Danmark. Vi har derfor udarbejdet denne guide, som kan hjælpe dig med at afkode dette, som du kan se ovenfor. 

Forskel på husholdnings- og erhvervsemballage

Erhvervsaffald afsættes allerede i dag på et velfungerende marked, der opnår høj genanvendelse. Derfor bliver ændringerne for erhvervsemballager mindre end for husholdningsemballager, som er underlagt et kommunalt monopol.

Sådan skal du registrere emballagen

Hvis din virksomhed er underlagt producentansvar, vil det betyde, at I skal registrere den mængde og type af emballage, som I bringer på markedet i Danmark. Formålet er at give et samlet overblik over mængden af jeres emballage. På den baggrund udregnes genanvendelsen samt det gebyr virksomheden skal betale for at opnå genanvendelsen. Det bliver derfor vigtigt for din virksomhed, at I får skabt jer et retvisende billede af både emballagemængder- og typer, når det udvidede producentansvar træder i kraft.  

En kollektiv ordning

Producentansvaret betyder ikke, at du som producent skal sende en skraldevogn rundt til alle landets skraldespande for at hente eget emballageaffald. Det ville både være for dyrt, ineffektivt og skidt for miljøet. Derfor lægges der i praksis op til, at producenterne skal organisere sig i en kollektiv ordning, der på vegne af alle producenterne, står for opgaven.

Formålet med kollektivordningen er at løfte det juridiske og praktiske ansvar på vegne af alle producenterne ved at indgå aftaler med kommunerne om indsamling, og dernæst udbyde emballageaffaldet til robotsortering og genanvendelse. På den måde minimeres omkostningerne til det samlede system, og miljøeffekten maksimeres, fordi der skabes grobund for investeringer i sofistikeret affaldsteknologi. 

DI med til at løbe kollektivordningen i gang

DI er gået sammen med Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv og DagSam om at stifte en kollektivordning. Det er ikke målet, at de fire organisationer skal eje og drive kollektivordningen, men blot at starte organiseringen af producenterne. Det er endnu uvist om der skal være en fælles ordning for husholdnings- og erhvervsemballager, eller om det skal være to separate ordninger jf. forskellene i lovgivningen.

Den kollektive ordning finansieres via det ovennævnte gebyr, der svarer til omkostningen ved at behandle deres emballageaffald. Ønsker en producent at løfte ansvaret individuelt, kan det også lade sig gøre, hvis man selv kan dokumentere genanvendelsen af egne emballager.

Foto: Julius Møller Meilstrup
DI Byg følger de kommende bekendtgørelser tæt

Vi forventer, at de endelige bekendtgørelser er på plads i første halvdel af 2023. Herunder regler for kollektivordninger og deres drift. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål. DI Byg vil løbende orientere om de nærmere regler om definition af producent, hvad der tæller som emballage, de præcise opgaver for en kollektivordning mm. skal fastlægges.  

 

Relateret indhold