09.12.20 DI Byg Nyheder

Strategi for bæredygtigt byggeri

Regeringen har fremlagt en ny strategi for bæredygtigt byggeri. Med strategien begynder regeringen indfasningen af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk. DI Byg mener, at der er mange positive takter i strategien, men savner flere konkrete tiltag med kortere tidshorisont.

DI Byg byder regeringens strategi for bæredygtigt byggeri velkommen. Strategien har været længe ventet, og indeholder vigtige grønne initiativer, der kan reducere klimapåvirkningen fra byggeriet. DI Byg er særligt tilfredse med, at strategien indeholder CO2-krav til nybyggeri og en målrettet energieffektiviseringsindsats.

CO2-krav ved nybyggeri

I strategien fremgår det, at der fra 1. januar 2027 skal indføres CO2-krav til nybyggeri samt et øget fokus på en målrettet energieffektiviseringsindsats.

"Jeg vil gerne kvittere for de grønne ambitioner. Det er positivt, at man nu gør klar til at sætte egentlige krav til den maksimale CO2-udledning fra nybyggeri. Vi havde dog gerne set nogle løbende milepæle for udledningen. Der er brug for handling før 2027, hvis vi skal nå 70 procent-målsætningen i 2030" siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Udvikling af metoder

I strategien foreslås det desuden at videreudvikle livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC), så en bygnings klimaaftryk kan beregnes mere præcist. Og det vækker glæde hos branchedirektør i DI Byg Elly Kjems Hove, der mener, at det vil blive nemmere at belønne klimaeffektive produkter:

"Vi skal have etableret præcise data for at kunne måle byggematerialers klimaaftryk, så vi har bedre mulighed for at belønne de materialeproducenter, der leverer klimaeffektive produkter. Derfor er det afgørende at udvikle LCA- og LCC-metoderne og fremme udviklingen af miljøvaredeklarationer for byggevarer (EPD’er). Vi skal kunne dokumentere en bygnings klimaftryk for at nedbringe byggeriets klimabelastning" siger hun.

Europæisk regulering skal påvirkes

For at EU kan leve op til forøget klimamål på 50-55 pct. frem mod 2030, skal en række EU-direktiver revideres i 2021. Af strategien fremgår det, at regeringen vil arbejde aktivt for bæredygtighed i revisionen af byggevareforordningen, hvilket er positivt. 

"Danske materialeproducenter er afhængige af at eksportere, så der er brug for, at der bliver sat ambitiøse danske aftryk på den europæiske regulering. Det er f.eks. vigtigt, at regeringen prioriterer en styrket energieffektiviseringsindsats i EU, herunder presse på for at udvide kravene for energirenoveringer i statslige bygninger, til også at gælde regioner og kommuner, bidrage til at udvikle et stærkere europæisk energimærke mv. Vi kan derfor kun opfordre til, at der afsættes ressourcer til at påvirke de europæiske dagsordener.”

Digitalisering skal accelereres

Regeringen foreslår desuden, at den almene boligsektor skal være frontløber for digitalisering af hele bygningens livscyklus. DI Byg støtter initiativet.

"Der er et stort potentiale i at udnytte de digitale værktøjer og data til at skabe et mere bæredygtigt byggeri – ikke blot for den almene boligsektor. Derfor anbefaler DI Byg, at der udarbejdes en strategi for udrulning af de digitale bygnings- og materialepas, som går hånd i hånd med fælles internationale standarder" siger Elly Kjems Hove.

Læs den fulde strategi her

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret