17.03.20 DI Byg Nyheder

Brug digitale værktøjer til byggestyring

COVID-19 behøver ikke at stoppe aktiviteter inden for hverken vedligehold eller nybyggeri. En særlig udfordring er den løbende planlægning og styring. Her kan digitale værktøjer afløse det traditionelle møde om et bord. LetsBuild gør sine projektstyringsværktøjer gratis for nye projekter og virksomheder.

Mange bygninger står i øjeblikket tomme på grund af hjemsendelser, og det kan være en god anledning til at gennemføre nødvendige reparationer og installationer. Dette kan - med de nødvendige forholdsregler - udføres uden at udsætte borgere og ansatte for smitterisiko.

På tilsvarende vis kan arbejdet på byggepladser med nybyggeri og anlægsprojekter opretholdes i betydeligt omfang, hvis de nødvendige forholdsregler træffes.

Gør byggestyringen digital

En særlig udfordring er planlægning, styring og den løbende dialog. Det traditionelle møde, hvor man mødes fysisk om et bord, skal begrænses mest muligt. Samtidigt skal bygherren - både privat og erhverv - have mulighed for at se arbejdet, give retningslinjer og godkende beslutninger. Her kan enkle digitale værktøjer være en erstatning i disse karantænetider.

LetsBuild giver derfor gratis adgang for nye projekter og virksomheder til deres digitale projektstyringsværktøjer.
 
- Vi har gjort vores grundlæggende platform gratis for nye projekter og virksomheder i de næste 2 måneder – eller så længe COVID-19 fortsat giver karantæne, siger Ulrik Branner fra LetsBuild.
 
- Alle får online opsætning og support med i processen - med et uddannelsesmøde hver morgen kl 06:30, så dialogen i projekterne kan bevares i en vis grad. Formålet er at sikre koordination, dialog og support, så arbejdet kan fortsætte, selvom man arbejder væk fra hinanden. 

- Det er også muligt at invitere Hr og Fru Jensen ind, hvis de skal have lavet noget, og fortsætte dialogen med dem undervejs i projektet. Stopper man med at bruge vores værktøjer "på den anden side" får man naturligvis projektinformationerne med ud, således at man ikke er tvunget til at forsætte, fortæller Ulrik Branner.

Bestilling af materialer

Samtidig oplever leverandører, at håndværkere kan have en stor udfordring i forhold til at hente materialer og maskiner, hvorfor Carl Ras også har valgt at støtte op om denne tilgang, og åbne for, at håndværkere også vil kunne bestille eller koordinere via LetsBuild. 

- Det er klart, at det ikke vil være fuldstændig fejlfrit med det samme - vi bygger så at sige flyet, mens vi letter - , så vi har valgt at tilknytte en central person, som så kan meldes ind i håndværkernes projekter, således at man kan få støtte og support til at bestille, siger adm. dir. Gorm Rasmussen fra Carl Ras. 

Kontakt LetsBuild på +45 89 88 95 06 eller opret profil og anmod support om at opgradere til PRO

Relateret