Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

06.03.20 DI Byg Nyheder

Nye midler til byggeriets cirkulære omstilling

Innovationsfonden og Realdania investerer sammen 40 mio. kroner i forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi. Midlerne søges under Innovationsfondens Grand Solutions-program, som fokuserer på at understøtte innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Løsningerne skal udvikles i stærke tværfaglige konsortier med både videninstitutioner og virksomheder.

Målet er at fremme grøn omstilling i Danmark. Vi forventer, at projekterne vil bidrage med ambitiøse svar på, hvordan sektorens aktører markant kan reducere ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser inden for rammerne af en cirkulær ressourceøkonomi.

Ansøgningsfristen er 18. august 2020.
Vi forventer, at den økonomiske ramme muliggør investering i 3-4 projekter á 2-5
års varighed. Realdania og Innovationsfonden etablerer en samarbejdsplatform for
projekterne i regi af BLOXHUB til at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling
og værdiløft.
For at modne projektidéer og inspirere til partnerskaber afholdes tre infoarrangementer.
Læs mere om opslaget, vilkår og vurderingskriterier med videre på innovationsfonden.dk.

Dertil er der en Q&A og en online-præsentation om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgning. Begge dele finder du her. 

Kickoff Øst
24/3 2020, kl. 15.00-17.00
BLOXHUB, København

For god ordens skyld vil vi orientere jer om, at arrangementet desværre er aflyst grundet den seneste udvikling af COVID-19.

Der bliver til gengæld udarbejdet en præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgning samt en skriftlig Q&A. 

Kickoff Vest
25/3 2020, kl. 15.00-17.00
Navitas, Aarhus

Dette arrangement er desværre ligeledes blevet aflyst, grundet den seneste udvikling af COVID-19.

Der bliver til gengæld udarbejdet en præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgning samt en skriftlig Q&A. 

Sparring til den gode ansøgning
28/5 2020
BLOXHUB, København
Test projektidé og -fokus, partnersammensætning, projektplan mv. imod vurderingskriterierne for Grand Solutions og få feedforward med hjem.

Relateret indhold