Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

12.03.20 DI Byg Nyheder

Nye regler om ombygninger, bygningsautomatik og ladestandere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en bekendtgørelse om etablering af ladestandere og ændret bygningsreglementets krav om ombygninger. De nye regler træder i kraft den 10. marts 2020. Reglerne udstedes på baggrund af EU's bygningsdirektiv om etablering af ladestandere, bygningsautomatik, funktionsafprøvning m.v., der skal være implementeret i dansk ret senest den 10. marts 2020.

Ladestanderbekendtgørelsen indfører krav om etablering af ladestandere, og ændringen af bygningsreglementet indfører krav om bygningsautomatik og funktionsafprøvning.

Ændringerne i bygningsreglementet vedrører ombygninger og indebærer følgende:

  • Flere ombygningssager og andre forandringer kan foretages uden ansøgning om byggetilladelse.
  • For byggearbejder, der kræver byggetilladelse, præciseres, hvilken dokumentation, der skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse. 

Ændringerne skal sikre, at borgere, rådgivere og håndværkere ikke mødes af krav om dokumentation og brug af certificerede rådgivere, der ikke er relevante i forhold til det konkrete byggearbejde og bygningsreglementets overordnede formål. Styrelsen har udarbejdet en vejledning til de ændrede regler for ombygninger. 

Du kan læse vejledningen til ombygninger her, og vejledningen omkring ladestandere her

Relateret indhold