Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Årligt bliver der ca. forsikret handler for op mod 450 mia. kr. Forsikringerne fjerner et væsentligt element af usikkerhed for virksomhederne, så de kan handle med hinanden uden at kræve forudbetaling.

30.04.20 DI Byg Nyheder

Statslig garantiramme på 30 mia. kr. til kreditforsikring

En ny statslig garantiramme på 30 mia. kr. skal sikre, at danske virksomheder fortsat har adgang til at få kreditforsikret deres forretninger i en svær tid.

Fokus for den nye ordning bliver at sikre fortsat adgang til kreditforsikring for danske virksomheder med forretninger med korte kredittider (ofte op til 180 dage).

Staten påtager sig en del af risikoen for de private kreditforsikringsselskabers tab for dermed at sikre, at de fortsat vil forsikre de danske virksomheders salg til danske såvel som udenlandske købere, som ellers kunne risikere ikke at kunne få en forsikring som normalt.

Konkret påtager staten sig en del af kreditforsikringsselskabernes risiko for tab på forsikringer tegnet i 2020. Til gengæld forpligter de private kreditforsikringsselskaber sig til at opretholde forsikringskapaciteten i det danske marked.

Virksomheder skal tage kontakt til et privat kreditforsikringsselskab – Atradius, Coface, Euler Hermes og Tryg Garanti – som vanligt.

Afventer godkendelse fra EU-Kommission
EU-Kommissionens godkendelse af ordningen forventes at falde på plads inden udgangen af uge 19 med implementering umiddelbart efter. Dog har aftalen muligvis allerede en effekt, da udsigten til en aftale måske kan forhindre eller begrænse tilbagetrækning af forsikring fra markedet.

Initiativet blev lanceret den 18. april og er inspireret af et lignende nationalt tysk initiativ.

Læs mere her 

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold