Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

27.04.20 DI Byg Nyheder

Webinar om ladestanderbekendgørelsen

I forbindelse med, at ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft i marts måned, inviterer Copenhagen Electric, Region Hovedstaden til et webinar tirsdag d. 26. maj 2020. Webinaret er aktuelt for relevante aktører i byggebranchen, som skal leve op til den nye bekendtgørelse, og som gerne vil blive klogere på hvad det indbefatter.

Ladestanderbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i byggelovens § 4 D og implementerer en revision af bygningsdirektivet. Revisionen af bygningsdirektivet indeholder krav om, at der i tilknytning til visse typer af bygninger skal ske forberedelse til og/eller etablering af ladestandere til elektriske køretøjer. EU-Kommissionen vurderer, at kravene om forberedelse til og/eller etablering af ladestandere er et vigtigt element i at få udviklet et bæredygtigt, konkurrencedygtigt, sikkert og dekarboniseret energisystem senest i 2050.

I forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen er der opstået en del spørgsmål. Copenhagen Electric har derfor inviteret Mia Lee og Niels Bruus Varming fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at præsentere bekendtgørelsen samt svare på ofte stillede spørgsmål, herunder, hvad forstår man ved ”en parkeringsplads”, hvad gælder for bygninger med blandet anvendelse samt hvad gælder for bygninger, der er ansøgt om før 10. marts 2020, men som endnu ikke er opført.

Derudover vil Hanne Collin Eriksen fra Fredensborg Kommune kort præsentere deres arbejde med bekendtgørelsens krav bestående byggeri, herunder kommunale bygninger, og hvor langt de er kommet i Fredensborg.

Vi håber, at I har lyst til at deltage i webinaret om ladestanderbekendtgørelsen tirsdag den 26. maj kl. 13-14. Tilmelding skal ske via dette link, hvorefter I vil få tilsendt en invitation en uge inden webinaret.

Webinaret arrangeres af Copenhagen Electric, Region Hovedstaden. Vores primære opgave er at fungere som videnscenter, sparringspartner og projekt initiator inden for grøn mobilitet. Vi skaber partnerskaber med virksomheder og kommuner i Greater Copenhagen og faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Du kan læse mere her.

Ved spørgsmål, skriv/ring til Ronja Sørensen, e-mail: ronja.helleshoej.soerensen@regionh.dk, tlf.: 20 55 62 10

Relateret indhold