Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

29.05.20 DI Byg Nyheder

Den frivillige bæredygtighedsklasse lanceret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop lanceret deres vejledning til den frivillige bæredygtighedsklasse. Vejledningen rummer den overordnede ramme for bæredygtigt byggeri herunder vejledning til livcyklusvurdering, ressourceanvendelse på byggepladsen og totaløkonomisk analyse

Vejledningen rummer den overordnede ramme for bæredygtigt byggeri, som branchen har arbejdet med siden 2017, hvor arbejdet blev sat i gang.

 De ni emner er:

  1. Livcyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning
  2. Ressourceanvendelse på byggepladsen
  3. Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  4. Drift- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
  5. Dokumentation af problematiske stoffer
  6. Afgasninger til indeklimaet
  7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  8. Støj fra ventilationssystemer
  9. Rumakustik i boliger

Fra DI Bygs side skal der lyde en stor ros til boligminister Kaare Dybvad for at gøre vejledningen færdig i et meget anvendeligt format. Samtidig skal der sendes en stor anerkendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for en lang og grundig proces, hvor der i høj grad er blevet lyttet til industrien og fagfolk i byggeriet.

- Vi har store forventninger til, at den nye vejledning kan blive et brugbart værktøj for bygherrer og branchens øvrige aktører i forhold til at skabe systematik, når der bygges bæredygtigt. Hvis vi for alvor skal realisere byggeriets store potentiale i forhold til at reducere Danmarks CO2-forbrug, er der netop behov for mere systematisk viden og erfaring. Det giver denne vejledning, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg.

- Samtidig er der et meget fint fokus på områder, som vi forventer vil medføre bedre og mere anvendeligt byggeri, eksempelvis indeklima og lysforhold. I alle tilfælde glæder vi os til at følge det videre forløb og til at se, hvilke erfaringer vejledningen kan være med til at høste. Nu er det op til branchen at bruge vejledningen og rammen, således vi dels får fokus på bæredygtige løsninger, og dels for at medvirke til at vidensniveauet bliver større, siger Elly Kjems Hove.

Læs vejledningen her

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold