Foto: Colourbox

20.05.20 DI Byg Nyheder

Nyt index viser byggeaktiviteten i 22 lande i realtid

Nu kan du live følge med i, hvor hårdt byggeriet er ramt af coronakrisen i forskellige lande. Virksomheden Trackunit har sat sensorer på 150.000 byggemaskiner i 22 lande verden over og måler, hvor meget disse maskiner bliver brugt. Du kan følge resultaterne i realtid i det såkaldte Downtime Index.

Softwarevirksomheden Trackunit har efter coronakrisens frembrud udviklet et Downtime Index, som sporer, hvor meget maskiner i byggeriet bliver brugt under coronakrisen. Trackunit har sat sensorer på over 150.000 maskiner i 22 lande verden over, og har siden uge 4 målt aktivitetsniveauet hos maskinerne. Alt dette bruges til at give et billede af, hvordan coronakrisen har påvirket bygge- og anlægsbranchen på tværs af forskellige lande.

Idéen med at tracke maskinerne, startede egentlig et helt andet sted. Oprindeligt satte Trackunit IoT-sensorer på maskinerne for at kunne servicere maskinerne, når der er behov. Men efter coronakrisens frembrud har Trackunit fundet ud af, at aktivitetsdata fra maskinerne er en unik indikator, der i realtid kan måle coronakrisens påvirkning på byggeriet.

Den danskejede virksomhed Trifork har samarbejdet med Trackunit om udviklingen af Downtime Index. Founder og CEO af Trifork Jørn Larsen fortæller:

”Det hele går ud på, at når man hører nyhederne nu, hører man en masse støj bestående af enkeltstående meninger, og det kan derfor være rart at have noget data, som er håndgribeligt. Det er vigtigt at se, hvordan de enkelte lande har håndteret denne krise. Det er det, som indekset kan vise dig og give klarhed omkring”.

Maskinaktiviteten, som Downtime Index baserer sig på, bliver målt ved at se, om en maskine er i gang i mere end en time dagligt, og hvordan maskinen anvendes bliver også målt. Efterfølgende bliver disse data sammenlignet og analyseret. Downtime Index tager udgangspunkt i uge 4, som deres ’benchmark’, som de bruger til at sammenligne de efterfølgende ugers data med. Uge 4 bliver vurderet som en god baseline, da maskinforbruget her stemmer overens med gennemsnittet fra året før, 2019.

I Danmark går det godt

Vi kan generelt se, at bygge- og anlægsbranchen i Danmark ikke er hårdt ramt af coronakrisen indtil videre. Downtime Index viser, at ud af de 15.000 maskiner, som bliver målt i Danmark, er over 95% af maskinerne fortsat i brug. Dette stemmer godt overens med regeringens tiltag om at holde byggeriet i gang.

Alligevel betyder det ikke, at bygge- og anlægsbranchen slet ikke er ramt af coronakrisen. Man skal her være opmærksom på, at de maskiner, som Downtime Index baseres på, er store maskiner i bygge- og anlægsbranchen. Det er derfor mere udfordrende at måle coronakrisens påvirkningen på eksempelvis mindre private byggeprojekter, hvor der oftest ikke bruges store maskiner.

Danmark er dog en af de få lande, som generelt har formået at opretholde gang i byggeriet. Kun Ungarn og Schweiz har ligeledes haft over 95% af deres maskiner i brug. Tyskland, Storbritannien, USA og Italien er nogle af de lande, som er mest medtaget. Her har brugen af maskinerne ligget på under 75% alle uger siden uge 4. Det er her byggeriet i Sydeuropa, som har været mest medtaget af coronakrisen, hvor man har set et fald på cirka 70% i brugen af maskiner. Der eksisterer altså store forskelle verden over og stadig stor usikkerhed. Det er derfor vigtigt for virksomheder som Trifork at se, hvordan de forskellige regeringer agerer og tackler erhvervslivet.

”Det bliver spændende at se, hvad som der vil ske i 2021 og 2022. Har coronakrisen stadig en påvirkning? Er der en sammenhæng mellem hvad man har gjort i byggebranchen på tværs af lande? Det er alle sammen spørgsmål, som Downtime Index kan hjælpe med at svare på og give information om”, siger Jørn Larsen.

Hertil mener Jørn Larsen at, på trods af de store forskelle på tværs af landende, er der stadig håb for byggeriets fremtid: ”Håbet er også, at der er nogle forskere i de enkelte lande, som kan se, hvordan man gjorde, og hvad som der i den forbindelse var godt eller skidt, og tage dette med sig videre. Landene kan altså lære af hinanden gennem indekset, hvilket er vigtigt for fremtiden.”

Læs mere om Downtime Index her.

 

Relateret