Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

04.05.20 DI Byg Nyheder

Sammen ud af krisen

Kommuner spiller en nøglerolle for at få dansk erhvervsliv ud af corona krisen- DI har derfor udarbejdet en række anbefalinger til kommunerne – heraf en række inden for byggeri.

Med ’Sammen ud af krisen’ har DI udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan bidrage til at hjælpe lokale virksomheder, redde arbejdspladser og samtidig understøtte en sund og bæredygtig udvikling af området.

Kommunerne kan spille en central rolle som motor i forhold til at genstarte dansk økonomi i form af investeringer i energi, klima, infrastruktur, digitalisering, teknologi og generel udvikling af den offentlige sektor. Regeringen har suspenderet kommunernes anlægsloft i 2020, hvilket giver kommunerne mulighed for at bidrage til at holde fast i arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen og de mange virksomheder, der leverer hertil.

Udspillet omfatter også en følgende anbefalinger til kommunerne inden for byggeriet:

2.1 Igangsæt og fremryk mindre vedligeholdelses- og anlægsopgaver

Derfor lyder en anbefaling fra DI, at man skal fremrykke og igangsætte mindre vedligeholdelse- og anlægsopgaver. Kommunerne har, jf. udbudsloven, mulighed for at indhente tilbud og købe ydelser på beløb under 1,5 mio. kr. uden at gennemføre et egentligt udbud. For mindre virksomheder kan kontrakter med kommuner være med til at sikre den fornødne omsætning, som kan holde hjulene i gang.

2.2 Fremryk anlægsprojekter

Derudover anbefaler vi, at man, på grund af suspensionen af kommunernes anlægsloft, vurderer om det er muligt at fremrykke større anlægsprojekter. DI har tilsvarende anbefalet regeringen at fremrykke større statslige anlægsprojekter, som kan igangsættes med meget kort frist.

2.3 En styrket energieffektiviseringsindsats i bygninger

Kommunerne skal styrke energieffektiviseringsindsatsen i kommunale bygninger. Nedlukning af de mange kommunale bygninger giver en god mulighed for at igangsætte større eller mindre energirenoveringsprojekter. Det vil bidrage til at styrke byggesektoren samtidig med, at resultaterne vil understøtte den grønne omstilling.

4.4 Fjern midlertidigt gebyret for byggesagsbehandling

Kommunerne skal midlertidigt fjerne gebyret for byggesagsbehandling. Det kan være med til at støtte virksomheder, der ønsker at renovere eller udvide. Det bør dog kun gennemføres, såfremt det ikke går ud over kvaliteten og hastigheden på byggesagsbehandlingen, da dette også er et afgørende hensyn for, at projekter ikke forsinkes unødigt i en tid, hvor der er brug for at holde gang i den økonomiske aktivitet.

Læs alle anbefalingerne her.

 

Relateret indhold