Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

08.06.20 DI Byg Nyheder

100 forslag til at få Danmark ud af krisen - mange er inden for bygge og anlæg

Der er brug for én samlet plan hurtigst muligt, hvis vi skal sikre et Danmark i vækst og balance. Derfor har vi i DI samlet 100 forslag til at få Danmark ud af krisen og ind i en grøn fremtid. Mange af disse forslag omfatter bygge og anlæg.

Coronakrisen har ikke blot udløst en alvorlig sundhedskrise, men også en meget alvorlig økonomisk krise. 

I denne tid arbejdes der på forlængelse og udfasning af hjælpepakkerne, men herudover kræver udviklingen både i Danmark og i verden omkring os, at vi følger op med en genstart af dansk økonomi.

Derfor har vi i DI udarbejdet 100 konkrete forslag til at få Danmark ud af krisen samtidigt med, at vi sikrer, at vi når en tredjedel af vores målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

Mere infrastruktur og bedre bygninger skaber arbejdspladser og energieffektivitet
- Vi er meget tilfredse med, at det komunnale anlægsloft er suspenderet. Det vil bidrage til en markant øget energieffektivitet i den danske bygningsmasse. Hvis vores øvrige anbefalinger også realiseres samtidig med, at Landsbyggefondens midler slippes fri, vil effekten være endnu større, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg.

- Vi anbefaler styrkede enoveringsstrategier og -tiltag for bygningsmassen for at indfri vores klimaambitioner på langt sigt, men som også er med til at skabe opgaver i ordrebogen i den kommende tid. Derudover kan investeringer i vores infrastruktur give store samfundsøkonomiske gevinster – og skabe arbejdspladser på et tidspunkt, hvor behovet er stort, siger Elly Kjems Hove.

Blandt de 100 forslag er der følgende inden for bygge og anlæg::

  • Puljemidler til klimavenligt byggeri
  • En styrket energieffektiviseringsindsats i bygninger
  • Flere råstoffer er en forudsætning for øget byggeri mv.
  • Igangsættelse af anlægsarbejder på den danske side af Femern-forbindelsen.
  • Hastighedsopgradering Ringsted-Odense
  • Udvidelse af E20 Fredericia-Kolding
  • Udvidelse af E45
  • Hillerødmotorvejen
  • Frederikssundsmotorvejen

Læs mere her

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold