08.06.20 DI Byg Nyheder

100 forslag til at få Danmark ud af krisen - mange er inden for bygge og anlæg

Der er brug for én samlet plan hurtigst muligt, hvis vi skal sikre et Danmark i vækst og balance. Derfor har vi i DI samlet 100 forslag til at få Danmark ud af krisen og ind i en grøn fremtid. Mange af disse forslag omfatter bygge og anlæg.

Coronakrisen har ikke blot udløst en alvorlig sundhedskrise, men også en meget alvorlig økonomisk krise. 

I denne tid arbejdes der på forlængelse og udfasning af hjælpepakkerne, men herudover kræver udviklingen både i Danmark og i verden omkring os, at vi følger op med en genstart af dansk økonomi.

Derfor har vi i DI udarbejdet 100 konkrete forslag til at få Danmark ud af krisen samtidigt med, at vi sikrer, at vi når en tredjedel af vores målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

Mere infrastruktur og bedre bygninger skaber arbejdspladser og energieffektivitet
- Vi er meget tilfredse med, at det komunnale anlægsloft er suspenderet. Det vil bidrage til en markant øget energieffektivitet i den danske bygningsmasse. Hvis vores øvrige anbefalinger også realiseres samtidig med, at Landsbyggefondens midler slippes fri, vil effekten være endnu større, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg.

- Vi anbefaler styrkede enoveringsstrategier og -tiltag for bygningsmassen for at indfri vores klimaambitioner på langt sigt, men som også er med til at skabe opgaver i ordrebogen i den kommende tid. Derudover kan investeringer i vores infrastruktur give store samfundsøkonomiske gevinster – og skabe arbejdspladser på et tidspunkt, hvor behovet er stort, siger Elly Kjems Hove.

Blandt de 100 forslag er der følgende inden for bygge og anlæg::

  • Puljemidler til klimavenligt byggeri
  • En styrket energieffektiviseringsindsats i bygninger
  • Flere råstoffer er en forudsætning for øget byggeri mv.
  • Igangsættelse af anlægsarbejder på den danske side af Femern-forbindelsen.
  • Hastighedsopgradering Ringsted-Odense
  • Udvidelse af E20 Fredericia-Kolding
  • Udvidelse af E45
  • Hillerødmotorvejen
  • Frederikssundsmotorvejen

Læs mere her

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret