Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

10.06.20 DI Byg Nyheder

Ændringer af bygningsreglement 2018 (BR18) træder i kraft den 1. juli

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 9. juni udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret, herunder at regler for transportable konstruktioner bliver grupperet efter, om de står på byggepladser eller uden for byggepladser.

De væsentligste ændringer i BR18 gælder blandt andet, at reglerne for transportable konstruktioner bliver grupperet efter, om de står på byggepladser eller uden for byggepladser. På den måde bliver det lettere for bl.a. branchen at finde de relevante regler. Det bliver derudover også præciseret hvilke transportable konstruktioner på byggepladser, der betragtes som værende til brug for udførelsen af et byggearbejde, og hvilke der ikke gør.

Den arealmæssige grænse for midlertidige camping- og salgsområder bliver fjernet. Fremover vil det i stedet være antallet af personer, som områderne er beregnet til, der er afgørende for, hvornår der kræves en byggetilladelse.

Reglerne for energikrav til vinduer og ovenlys samt yderdøre skærpes. De ændrede krav gælder pr. 1. januar 2021, men bliver indskrevet i bekendtgørelsen nu, så der er mulighed for at tage højde for dem.

For så vidt angår brandklasse 1 ændres reglerne, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit, der ikke må være større end 600 m2. Med ændringen bliver det muligt at placere flere boligbebyggelser på samme ejendom, der samlet har et etageareal på mere end 600 m2.

På baggrund af høringen vil forslaget vedrørende ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse udgå. Der vil derfor fortsat være et krav om ibrugtagningstilladelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den 1. juli 2020 en vejledning om dokumentation i forbindelse med færdigmelding. Formålet med vejledningen er at understøtte en smidig proces i forbindelse med afslutning af byggesager.

Derudover forlænges overgangsperioden, hvor der kan anvendes anerkendte statikere fremfor certificerede statikere. Dette er for at undgå flaskehalse, da der endnu ikke er et tilstrækkelig antal certificerede statikere.

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Oversigt over ændringsbekendtgørelser kan findes her

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold