Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

22.06.20 DI Byg Nyheder

Bred klimaaftale giver CO2-reduktioner på 3,4 mio. ton CO2

Alle Folketingets partier – undtagen Nye Borgerlige – er blevet enige om en klimaaftale, hvor der blandt andet afsættes midler til en målrettet energieffektiviseringsindsats og tilskud til udfasning af olie- og gasfyr

Folketingets partier er blevet enige om en klimaaftale, der giver CO2-reduktioner på 3,4 mio. ton og klimaaftalen er første del af regeringens klimahandlingsplan. Med aftalen står Danmark foran en ambitiøs udbygning af grøn energi og en markant satsning på fremtidens grønne teknologier, som f.eks. Power-to-X.

Målrettet energieffektiviseringsindsats

Aftalepartierne er enige om anvende 456 millioner kroner til en målrettet energieffektiviseringsindsats i industrien og bygninger frem til 2030. Indsatsen kan blandt andet indeholde krav om energibesparelser i statslige bygninger samt understøtte gennemførelsen af energirenoveringer gennem data og digitalisering. 

- Det er vigtigt, at grønne energirenoveringer og digitalisering samtænkes, så vi opnår smarte energibesparelser. I DI Byg mener vi, at det er positivt, at klimaaftalen indeholder krav om energibesparelser i statslige bygninger, så vi kan få gang i flere renoveringer, siger branchedirektør Elly Kjems Hove.

Klimaaftale og målrettet energieffektiviseringsindsats

Der afsættes 2,3 mia. kr. til udfasning af olie- og naturgasfyr

Partierne er enige om, at olie og naturgas skal ud af varmesystemet og erstattes af grøn strøm og fjernvarme. For at sætte tempo på udfasning af olie- og gasfyr gives tilskud til konverteringer til grønne løsninger.

Der er derudover enighed om, at forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes. Konkret afsættes 2,3 mia. kr. til udfasning af olie- og naturgasfyr med grøn varme og den samlede indsats for udfasning af olie- og gasfyr antages at give en samlet CO2e-effekt på 0,5 mio. ton i 2025 og 0,7 mio. ton i 2030. 

- Det er positivt, at der afsættes midler af til at udskifte olie- og gasfyr med grøn varme. Det er vigtigt, at klimahandling og økonomi går hånd i hånd, siger branchedirektør Elly Kjems Hove.

Læs aftalen her

Relateret indhold