Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Billede: Getty Images

18.06.20 DI Byg Nyheder

Ensartet deltagerbetaling på AMU’s certifikatkurser

Regeringen (S) har 17. juni indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om i 2020 og 2021 at sikre ens deltagerbetaling for alle medarbejdere på AMU’s certifikatkurser. Initiativet skal medvirke til at sikre den nødvendige omstilling på arbejdsmarkedet.

nitiativet afventer, at der fremsættes det nødvendige aktstykke i Folketinget.

Gennemføres initiativet betyder det, at medarbejdere med en videregående uddannelse kan deltage på AMU’s certifikatkurser med samme deltagergebyr som deres ufaglærte og faglærte kollegaer.

Initiativet vil ikke ændre deltagerbetalingen for medarbejdere med en videregående uddannelse, hvis der ikke er tale om certifikatkurser.

Deltagerbetalingen på AMU’s certifikatkurser udgør typisk 126 kr. pr. kursusdag. Udbyderne har dog mulighed for at opkræve en merpris, hvis der er tale om en særlig tilrettelæggelse, som medfører ekstraudgifter.

DI ser positivt på initiativet, som vil understøtte omstillingen i virksomhederne.

Læs den fulde artikel her

Relateret indhold