Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Colourbox

08.06.20 DI Byg Nyheder

Lønkompensation forlænges frem til 29. august

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt at forlænge virksomhedernes adgang til lønkompensation for hjemsendte medarbejdere frem til den 29. august.

Lønkompensationen har hjulpet virksomhederne til at bevare mere end 200.000 arbejdspladser gennem krisen, og ordningen forlænges, så virksomhederne gradvist kan forberede sig på ordningens ophør. 

Forlængelsen vil gælde fra den 9. juli til den 29. august, og rækker hen over sommerperioden. Det er derfor fornuftigt, at aftalen forudsætter, at medarbejderne afholder tre ugers ferie inden udløbet af perioden frem til 29. august. Disse tre uger vil være uden lønkompensation.

I denne uge vil regeringen og arbejdsmarkedets parter indlede forhandlinger om en ny midlertidig ordning for arbejdsfordeling. Hensigten er at forbedre mulighederne for at sende medarbejdere på arbejdsfordeling, hvilket kan være hensigtsmæssigt for virksomheder, der efter udløb af lønkompensationsordningen stadig ikke har brug for at have alle medarbejdere tilbage på normal kapacitet. 

Elly Kjems Hove, Branchedirektør hos DI Byg, er tilfreds med, at regeringen har tilkendegivet, at den vil tage yderligere initiativer med henblik på at sikre, at virksomheder og arbejdspladser kommer bedst muligt gennem krisen. Hun udtaler i den forbindelse: ”Det er vigtigt med forlængelsen af lønkompensationen, fordi mange virksomheder er og kan blive ramt af krisen på et senere tidspunkt end andre. Det er derfor positivt, at regeringen kan se behovet for yderligere hjælp til virksomhederne”.

Relateret indhold