Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

18.06.20 DI Byg Nyheder

Overdragelse af Klimapartnerskabet

Ingrid Reumert, som er Vice President i Velux, overdrog på vegne af formandskabet for byggeri og anlæg officielt anbefalingerne fra klimapartnerskabet til regeringen repræsenteret ved boligminister Kaare Dybvad.

Overdragelsen foregik ved en byggeplads i Rødovre, hvor boligkvarteret Rødovre Port er ved at blive opført, med CG Jensen som entreprenør.

I Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg har mere end 100 aktører og eksperter kortlagt en lang række initiativer, der med kendte teknologier kan spare klimaet for op mod 5,8 millioner ton CO2. Det svarer til en femtedel af det, som Danmark mangler for at leve op til 2030-målet. Der er både tale om tiltag, som skal gennemføres på tværs af sektorer og aktører, og om tiltag, der kan gennemføres af bygge- og anlægsbranchen isoleret.

Initiativerne betyder, at både offentlige og private bygningsejere skal energieffektivisere, når de alligevel vedligeholder deres bygninger. Alle oliefyr skal væk, og naturgas skal udfases som opvarmning i boliger og bygninger.

Læs den fulde kronik omhandlende klimapartnerskabet skrevet af formandskabet her

Relateret indhold