Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

09.07.20 DI Byg Nyheder

Ny liste over certificerede statikere og brandrådgivere

Offentlig tilgængelig database skal gøre det nemmere at få overblik over certificerede statikere og brandrådgivere. Fra og med den 1. juli 2020 bliver det obligatorisk for alle certificerede rådgivere at indgå i en ny database, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen etablerer pga. stor efterspørgsel en permanent database, som det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af. Databasen afløser den midlertidige oversigt, hvor det har været frivilligt for de certificerede rådgivere, om de ville fremgå.


Obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen:

  • Navn
  • Certificeringsniveau (dvs. brand- eller konstruktionsklasse)
  • Certifikatnummer
  • Certifikatets udløbsdato


Frivillige oplysninger, der kan fremgå af databasen:

  • Virksomhed
  • Kontaktoplysninger – e-mail og telefon
  • Postnummer 

Det er certificeringsorganerne, der skal opdatere databasen med oplysninger. De certificerede rådgivere, der fremgår af den midlertidige liste, er blevet flyttet over i den permanente database.

Databasen vil kunne tilgås via dette link, hvor du også kan læse mere om både de obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen samt de frivillige oplysninger, der kan fremgå. 

Relateret indhold