Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

06.04.20 DI Byg Nyheder

Milliardplan fra DI vil også styrke byggeriet

Hele dansk erhvervsliv skal hjælpes. Det er målet med DI’s oplæg ”Danmark ud af krisen – tilbage til grøn vækst”, som også vil sikre et markant bedre klima og flere investeringer i udvikling og digitalisering. På byggeområdet foreslår vi at slippe Landsbyggefonden løs, at styrke energieffektivisering i bygninger samt at åbne myndighedsgodkendte graveaktiviteter.

Vi vurderer, at de hidtidige hjælpepakker holder hånden under op mod 200.000 danske arbejdspladser. Det er danmarkshistoriens største sikkerhedsnet og et flot stykke politisk arbejde.

Desværre er det ikke nok, når verden omkring os går helt i stå. Vi skal som samfund derfor skubbe økonomien i gang, når samfundet gradvist åbnes op igen.

Derfor lancerer vi i DI en samlet plan, som indeholder initiativer for 88 mia. kroner. Planen indeholder 70 konkrete forslag, som vil skabe 30.000 arbejdspladser, øge vores velstand med 45 mia. kroner og - ikke mindst - levere 25 pct. af Danmarks CO2-mål frem til 2030.

Vi foreslår, at det sker inden for fem indsatsområder:

1. Klimatiltag, der virker hurtigt

2. Fremryk investeringer i infrastruktur og anlæg

3. Styrk udvikling, fornyelse og digitalisering

4. Danmark som stærk eksportnation – også i fremtiden

5. Flere penge mellem hænderne til borgere og erhvervsliv

På byggeområdet indeholder oplægget følgende forslag:

Slip Landsbyggefonden løs til gavn for beboere, byggeri og klima
Beboerne i de almennyttige boliger vinder, byggeriet vinder og den grønne dagsorden vinder, hvis renoveringsaktiviteterne i den almene boligsektor øges. Landsbyggefonden vurderer, at der med øjeblikkelig virkning igangsættes projekter for 18,4 mia. kr.

Vi foreslår, at regeringen omgående sætter alle disse projekter fri ved at give Landsbyggefonden tilladelse til at sætte projekterne i gang. Landsbyggefonden er velkonsolideret, og projekterne kan sættes i gang uden statslig medfinansiering.

Op mod 1 mio. danskere bor i almene boliger – plejehjem, studieboliger, lejligheder og rækkehuse. Mange steder er der behov for modernisering og energirenovering af disse boliger. Mange af de projekter, der er søgt penge til, vedrører boliger, som er opført i perioden 1945–1959. Landsbyggefondens forventning er, at energiforbruget kan reduceres med 30-40 % som følge af renoveringerne.

En styrket energieffektiviseringsindsats i bygninger
Alle EU-lande er forpligtet til at gennemføre en række tiltag for at sikre energieffektiviseringen af den eksisterende bygningsmasse. Det fremgår af energieffektiviseringsdirektivet.

Blandt tiltagene er:

• at sikre at mindst 3 pct. af arealet af de statslige bygninger årligt energirenoveres årligt

• udarbejdelse af en langsigtet renoveringsstrategi

Begge dele kan med fordel iværksættes hurtigt, og begge tiltag vil umiddelbart holde hånden under byggesektoren, samtidig med at resultaterne vil understøtte den grønne omstilling.

For at opfylde forpligtelserne om, at de statslige og offentlige bygninger energieffektiviseres, bør der lanceres en model, der understøtter ESCO-baserede forretningsmodeller. Ved øget brug af ESCO kan der udarbejdes mere sammenhængende og langsigtede tiltag i den offentlige bygningsmasse samtidig med, at modellen kan understøtte samarbejdet mellem private og offentlige aktører.

Flere råstoffer er en forudsætning for øget byggeri mv.
Det kommunale anlægsloft er blevet løftet. Mange aktiviteter er allerede i gang, og flere bliver nu igangsat. Det betyder, at der er behov for flere råstoffer til anlægsarbejde - herunder betonproduktion. De nuværende gravetilladelser bliver udnyttet fuldt ud.

Vi foreslår derfor, at myndighedsgodkendte graveaktiviteter i eksisterende råstofgrave åbnes, hvis de er blevet lukket ned pga. en udefrakommende klagesag. Samtidig bør regionerne proaktivt sørge for at give de råstofgravetilladelser, som realiserer deres vedtagne råstofplaner, da disse er råstofbranchens planlægningsgrundlag.

Investeringer i infrastruktur
DI's investeringsplan for infrastruktur har vi opstillet en række projekter, som hurtigt kan sættes i gang, da de blandt andet er langt i forberedelsesfasen. Vi vurderer,  at en del kan igangsættes allerede i 2020, men at størstedelen kommer i gang i 2021 samt i de efterfølgende år.

Det drejer sig om Hastighedsopgradering Ringsted-Odense, udvidelse af E20 Fredericia-Kolding, Udvidelse af E45, etaper ml. Randers og Vejle; Skanderborg-Vejle samt Aarhus S - Aarhus N, Hillerødmotorvejen samt Frederikssundsmotorvejen.

Derudover opfordrer vi til, at der afsættes 500 mio. kr. til at fremskynde arbejder med vedligehold og forbedringer på statsvejnettet i perioden 2020 til 2021. Indsatsen kan spænde fra støjbekæmpelse, autoværn, afvanding, rabatter og beredskab.

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold