Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

21.01.20 DI Byg Nyheder

Nye regler om støtte til almene boliger

Nye regler skal styrke mulighederne for samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre. Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2020.

Folketinget vedtog den 28. november 2019 lov om ændring af lov om almene boliger mv. Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2020. 

Loven giver bedre muligheder for at etablere nye almene boliger i et samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre med henblik på, at byggeriet bliver overdraget til den almene boligorganisation. 

Den nye bekendtgørelse følger op på lovændringen og indebærer bl.a. ændrede regler om:

  • fristen for tinglysning af skøde.
  • krav til indholdet af overdragelsesaftale mellem den private part og den almene boligorganisation.
  • krav til hvornår optagelse af lån kan ske.

Derudover bliver regler om udbud forenklet og moderniseret, så der generelt henvises til udbudsloven og tilbudsloven. For eksempel ophæves:

  • Bestemmelsen om at kommunalbestyrelsen skal godkende anvendelsen af underhåndsbud for visse byggearbejder. 
  • Bestemmelsen om at 60 % af disse byggearbejder skal udbydes i licitation, når de udføres med henblik på forsøg, forskning eller udvikling. 

Endelig afskaffes kravene om fremsendelse af logistikplan, vurdering af samlet udbud samt vurdering af partnering som led i en forenkling af reglerne.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 13. januar 2020. 

Læs bekendtgørelsen her

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold