Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

26.01.21 DI Byg Nyheder

DI Byg har udarbejdet en FAQ om Brexit og byggevarer

Den 1. januar 2021 trådte Storbritannien ud af EU’s indre marked og toldunion. Nu er rammerne for samhandlen fastlagt i en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Det påvirker også handlen med byggevarer.

Brexit har medført ændringer i handelsaftalen mellem EU og Storbritannien, som selvfølgelig også påvirker handlen med byggevarer på tværs af grænserne. Disse ændringer kan være svære at gennemskue, og vi har derfor udarbejdet en FAQ om Brexits påvirkning på handlen af byggevarer til og fra Storbritannien. Denne FAQ besvarer spørgsmål som eksempelvis:

  • Hvad betyder Brexit for byggevarer?
  • Min virksomhed eksporterer byggevarer til Storbritannien - er der noget, jeg skal ændre nu og her?
  • Min virksomhed importerer byggevarer fra Storbritannien med henblik på salg - hvad gør jeg?
  • Hvad betyder importøransvaret?

Læs svarene på disse spørgsmål og mange flere her.

Relateret indhold