26.01.21 DI Byg Nyheder

DI Byg har udarbejdet en FAQ om Brexit og byggevarer

Den 1. januar 2021 trådte Storbritannien ud af EU’s indre marked og toldunion. Nu er rammerne for samhandlen fastlagt i en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Det påvirker også handlen med byggevarer.

Brexit har medført ændringer i handelsaftalen mellem EU og Storbritannien, som selvfølgelig også påvirker handlen med byggevarer på tværs af grænserne. Disse ændringer kan være svære at gennemskue, og vi har derfor udarbejdet en FAQ om Brexits påvirkning på handlen af byggevarer til og fra Storbritannien. Denne FAQ besvarer spørgsmål som eksempelvis:

  • Hvad betyder Brexit for byggevarer?
  • Min virksomhed eksporterer byggevarer til Storbritannien - er der noget, jeg skal ændre nu og her?
  • Min virksomhed importerer byggevarer fra Storbritannien med henblik på salg - hvad gør jeg?
  • Hvad betyder importøransvaret?

Læs svarene på disse spørgsmål og mange flere her.

Relateret