Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

09.03.21 DI Byg Nyheder

EU’s genopretningsfond giver unikke muligheder for dansk eksport – skal din virksomhed være med?

EU’s store genopretningsfond på 750 mia. euro, der skal få EU på sporet igen, giver gode muligheder for danske eksportløsninger af energieffektivisering og renovering af bygninger

Midlerne fra EU’s genopretningsfond bliver fordelt mellem EU-landende afhængigt af landets velstand og hvor hårdt, landet er blevet økonomisk ramt af covid-19. Det betyder, at lande i Syd- og Østeuropa får tildelt mest, og giver samtidig store muligheder for at styrke Danmarks eksport.

Nedenfor ser du tidslinjen for godkendelse af EU-landenes genopretningsplaner. Første deadline er den 30. april, hvor medlemslandene har frist for at indsende deres genopretningsplaner til EU-Kommissionen. Genopretningsplanerne forventes godkendt af Ministerrådet i slutningen af juli. Det er derefter planen, at 70 pct. af midlerne sendes i udbud i EU-landene i tredje kvartal 2021 og senest i 2022. I 2023 sendes de resterende 30 pct. af midlerne i udbud. 

EUgenopretning.jpg

EU-landene har stort fokus på energieffektivisering af bygninger

EU har meldt ud, at mindst 37 pct. af midlerne er øremærket grønne og bæredygtige investeringer, hvilket inkluderer renovering og energieffektivisering af bygninger. Nu er de forskellige lande begyndt at melde om deres foreløbige genopretningsplaner. På tværs af EU ser man generelt et stort fokus på at bruge pengene fra genopretningsfonden til at energieffektivisere offentlige bygninger - både Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet prioriterer dette.

Polen forventer at afsætte op mod 8,5 mia. euro af til grøn omstilling af energiproduktion og energieffektivisering af bygningsmassen. Dette sker bl.a. på baggrund af nuværende lav produktion af vedvarende energi og meget energiintensive offentlige bygninger og private boliger. Frankrig har foreløbig afsat 6,7 mia. euro og Spanien 5,3 mia. euro til at energieffektivisere offentlige bygninger, herunder hospitaler og kontorbygninger.

Portugal forventer at bruge 620 mio. euro på energieffektivisering af bygninger, og på nuværende tidspunkt forventer Ungarn at afsætte 6,5 mia. euro til den grønne omstilling af bygninger, med udgangspunkt i Renovation Wave. Renovation Wave er en række initiativer, som EU-Kommissionen vil bringe i anvendelse, for at fordoble renoveringsraten af eksisterende bygninger i EU frem mod 2030.

Du kan læse mere om Renovation Wave her.

Skal din virksomhed være med?

På nuværende tidspunkt er der kun et foreløbigt overblik over, hvad de nationale planer indeholder. Projekterne og mulighederne for dansk eksport vil løbende blive konkretiseret, som vi nærmer os den 30. april, hvor der er frist for indlevering af nationale genopretningsplaner til EU-Kommissionen.

Du kan holde dig opdateret undervejs på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Her vil du i de kommende måneder kunne læse om sektoranalyser – inden for f.eks. energieffektivitet, i takt med, at ambassaderne indhenter flere oplysninger om medlemslandenes påtænkte anvendelse af EU’s genopretningsmidler. 

Fra maj vil du også kunne tilmelde din virksomhed de konkrete eksportfremmeaktiviteter.

Du kan tilmelde dig analyser og information om konkrete indsatser, som din virksomhed kan deltage i. Skriv til  eugenstart@um.dk, så holder de dig løbende opdateret. 

image2uhv.png

 

 

Relateret indhold