Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Billede: Elly Kjems Hove

23.03.21 DI Byg Nyheder

Hvorfor følge AB og ABR, når man er offentlig bygherre?

I 2018 blev et nyt aftale-system på byggeriets området lanceret. AB18 og ABR18 kom til. AB-systemet er frivillige standardvilkår, som er indgået mellem byggeriets parter, og har bl.a. til formål at balancere risikoen mellem bygherrer og leverandører og at mindske transaktionsomkostningerne.

Desværre ser vi ofte, at navnlig offentlige bygherrer generelt fraviger aftalesystemerne. Årsagerne til fravigelserne kan være mange, men er sjældent konkret velbegrundede eller gode – ikke mindst fordi de ensidigt er udfærdiget af bygherren, og derfor ikke nødvendigvis kommer til opfylde det ventede mål. Det kan faktisk give bygherren en falsk tryghed, at lave fravigelser, som tvinger f.eks. ingeniørerne eller entreprenørerne over i særlige risikovurderinger, som kan fordyre det konkrete projekt.

Hvis en bygherre finder gode grunde til fravigelser, så fremgår det af Bygherrevejledningen, at: ”hvis den offentlige bygherre i forbindelse med sin udbudsstrategi vælger at fravige AB18-systemet helt eller delvist finder »følg-eller-forklar-princippet« anvendelse”.

Dette »følg-eller-forklar-princip« indebærer, at AB/ABR som udgangspunkt skal følges uden fravigelser, men dog således, at fravigelser kan forekomme, hvor det er nødvendigt, idet den offentlige bygherre i givet fald tydeligt og sagligt  skal begrunde den enkelte fravigelse samtidig med, at begrundelserne skal offentliggøres sammen med udbudsmaterialet.

DI Bygs råd til bygherrerne er derfor at følge AB-aftalesystemet. Hvis ikke det er muligt, bør ”følg-eller-forklar-princippet” anvendes. Det vil både give bygherren anledning til at tænke sig grundigt om, og give branchen anledning til at tage læring af fravigelserne

 

Relateret indhold