Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

18.03.21 DI Byg Nyheder

Initiativrapport om byggevareforordningen

MEP Christian Doleschal har præsenteret en såkaldt INI-rapport (initiativrapport) om byggevareforordningen for Europa-Parlamentet. DI Byg har givet input til rapporten.

I rapporten påpeger Christian Doleschal, at James Elliot-sagen, der har medført en manglende optag har nye harmoniserede standarder er en reel trussel mod et velfungerende indre marked for byggevarer, samt at der er behov for både kortsigtede og langsigtede løsninger.

Rapporten i hovedtræk

Et af rapportens hovedbudskaber er, at industrien skal have stor rolle i revisionen af byggevareforordningen samt at det for fremtiden er essentielt at få standardiseringsprocessen i gang igen. I rapporten påpeges det også, at der ved revisionen af byggevareforordningen bør være fokus på at undgå dobbeltdokumentation mellem CE-mærket og ydeevnedeklarationen (DoP), øget brug af IT-baserede metoder samt en styrkelse af markedsovervågningen på tværs af det indre marked.

DI Byg deler grundlæggende de holdninger, der præsenteres i rapporten, og følger det videre arbejde med revisionen af byggevareforordningen tæt.

Resultatet

I slutningen af januar præsenterede Christian Doleschal rapporten for udvalget om det indre marked og forbrugerbeskyttelse. Her blev rapporten stemt videre til EU-Parlamentet, med 44 for og en imod.

der blev stemt om, hvorvidt EU-Parlamentet støtter op om initiativet, og sende det videre til EU-Kommissionen, eller ej. Der var et klart flertal i udvalget, som accepterede og støttede op om rapporten. Dette er et vigtigt signal fra EU-Parlamentet til EU-Kommissionen, som senere på året vil præsentere et forslag om en revision af byggevareforordningen. Når dette lovforslag er fremsat vil det være op til EU-Parlamentet og Ministerrådet at forhandle lovforslaget på plads.

Hvad er en INI-rapport?

En INI-rapport er en initiativ rapport, hvor EU-Parlamentet anmoder EU-Kommissionen om at fremsætte et lovforslag om et bestemt emne. Det betragtes derfor ikke som en del af EU’s officielle beslutningsprocedurer, men en INI-rapport er en forløber til igangsættelsen af en lovgivningsprocedure.

Læs hele rapporten fra her.

 

Relateret indhold