Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

09.03.21 DI Byg Nyheder

Nye teknologineutrale krav glæder dansk cleantech-virksomhed

Den 1. januar 2021 blev en række ventilationsbestemmelser i bygningsreglement 2018 (BR18) ændret, med det formål at videreføre eksisterende kravniveau til indeklima, men med et øget fokus på teknologineutralitet. Med ændringen følger større fleksibilitet i forhold til overholdelse af kravene samt øget mulighed for anvendelse af nye og innovative ventilationsløsninger i byggeriet.

Ændringen kort fortalt

Konkret er der blevet ændret i kravene til de ventilationsanlæg, der anvendes til at ventilere boliger, der ikke er enfamiliehuse. Med de nye regler er det således ikke længere kun mekaniske ventilationsanlæg med forvarmning af indblæsningsluften, der kan anvendes i denne type byggerier. Derudover bliver kravene til de ventilationsanlæg, der anvendes til at ventilere daginstitutioner og skoler, også gjort teknologineutrale. Det betyder, at man fremover ikke nødvendigvis skal anvende mekaniske ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning, samt varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften.

Med de nye regler kan man altså fremover finde alternative løsninger til mekaniske ventilationsanlæg. Det er dog en forudsætning, at det alternativ, man vælger, overholder bygningsreglementets bestemmelser, og at løsningen ikke medfører et højere energiforbrug, end et mekanisk ventilationsanlæg ellers ville have gjort.   

Kravene til emhætters placering er et andet eksempel på, at reglerne gøres mere teknologineutrale. Efter de gamle regler skulle emhætten være placeret over kogepladen, men dette er krav er nu fjernet, hvilket giver mulighed for at emhætten kan være bygget ned i bordpladen eller lignende. 

Teknologineutrale regler er vejen frem

Den danske cleantech-virksomhed Windowmaster International A/S udvikler, fremstiller og distribuerer ventilationsprodukter og -systemer til erhvervsbyggeindustrien, og hos virksomheden vækker de nye regler stor begejstring:  

”Vores virksomhed har en klar målsætning om at give folk det bedste og mest sikre indeklima i verden på en bæredygtig og intelligent måde. Vores virksomhed lever i høj grad af at udvikle nye og innovative produkter, og det er derfor også helt afgørende, at reguleringen følger med. De nye teknologineutrale bestemmelser i bygningsreglementet er et meget positivt skridt i den rigtige retning, og det vil gavne både forbrugere, virksomheder og klimaet”, udtaler Erik Boyter, der er CEO hos WindowMaster International A/S.

Flere ændringer på vej

Det er Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen), der har ansvaret for bygningsreglement 2018 (BR18). I løbet af det næste års tid vil styrelsen foretage en grundigere revision af ventilationskapitlet og den tilhørende vejledning.

Du kan finde de nye bestemmelser her

Relateret indhold