Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

02.03.21 DI Byg Nyheder

Ulovligt salg af byggevarer?

Har du mistanke om, at en byggevare er ulovlig? Læs her, hvordan du kan håndtere det!

Vi mener, at det er vigtigt med en god markedsovervågning af byggevarer, for at sikre sikker handel. Så hvis du har en mistanke om, at en byggevare er ulovlig, er det vigtigt at slå alarm og anmelde det. Det er Sikkerhedsstyrelsen, som har ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer. Lovgivningen hører under Bolig- og Planstyrelsen.

Hvis du mistænker en byggevare for at være ulovlig, kan du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen, der er markedsovervågningsmyndighed på byggevareområdet. De vil behandle sagen, og træffe en afgørelse. Det kan fx betyde, at virksomheden kan få et påbud om stoppe salg og markedsføring af det ulovlige produkt eller blive politianmeldt.

Du kan melde ulovlig markedsføring og salg af byggevarer, ved at udfylde en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen her.

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågning her.

Har du spørgsmål til reglerne?

I hver af EU’s medlemsstater udpeges et produktkontaktpunkt for byggeriet (PCPC), der har til opgave gratis at informere og rådgive virksomheder og myndigheder i andre medlemsstater om nationale regler. I Danmark varetages denne opgave af Bolig- og Planstyrelsen via denne side.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en FAQ med generelle spørgsmål til byggevareforordningen, som du kan læse her. Du kan også sende en mail til mobyg@tbst.dk.  

Kommissionen har ligeledes også udarbejdet en FAQ til byggevareforordningen, som du kan se her

Relateret indhold