07.05.21 DI Byg Nyheder

DMI og DI Byg: Vi kan afbøde omkostninger ved klimaændringerne ved at indgå nye samarbejder

Vores bygninger og anlæg planlægges til at være i drift i mange årtier. De skal derfor være robuste over for fremtidens vejrændringer. Derfor er data fra DMI's Klimaatlas så værdifulde for byggeriet.

DMI's Klimaatlas indeholder data om forventede fremtidige ændringer i vejrtypernes hyppighed og voldsomhed i løbet af det 21. århundrede.

For eksempel er det muligt at se, hvor meget oftere skybrud rammer, eller hvor meget vandstanden langs en kyststrækning stiger. Disse data findes på kommune-, vandoplands- og kyststrækningsniveau og dækker hele Danmark.

Disse data og prognoser har stor værdi for byggeriet, fordi vores bygninger og anlæg planlægges til at være i drift i mange årtier fremover.

Det skriver Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg, og Marianne Thyrring, direktør i DMI, i et fælles debatindlæg hos Klimamonitor

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret