Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

28.06.21 DI Byg Nyheder

EU genstart – en historisk mulighed for dansk eksport

Udrulningen af EU’s genopretningsfond på 750 mia. euro skaber store muligheder for danske virksomheder på markederne i Europa.

Som et modsvar på COVID-19 og med henblik på at genstarte vækst og beskæftigelse i EU vil genopretningsfonden over de kommende år sætte skub i investeringer og projekter inden for blandt andet vedvarende energi, vand, digitalisering og sundhed. 

Fonden vil herunder agere løftestang for den grønne og digitale omstilling, da der er krav om at minimum 37 pct. af midlerne skal gå til grønne og bæredygtige tiltag, ligesom minimum 20 pct. skal gå til at fremme digitaliseringen i EU’s medlemslande. 

Dette taler direkte ind i danske styrkepositioner og skaber derfor store muligheder for dansk eksport. Samtidig kan fonden også være med til at sikre danske virksomheder fodfæste på nye markeder i EU – særligt i Syd- og Østeuropa, som står til at modtage flest midler fra genopretningsfonden. 

Regeringen har derfor i partnerskab med erhvervslivet igangsat en række målrettede initiativer, der skal sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår for at få del i midlerne, og som du kan læse mere om her.

Skal din virksomhed være med?

For at hjælpe de danske virksomheder med at gribe eksportmulighederne under EU’s genopretningsfond har Udenrigsministeriet indgået et partnerskab med et bredt udsnit af danske erhvervsorganisationer og eksportfremmeaktører. Partnerskabet er struktureret omkring seks sektorspor med fokus på henholdsvis energi, energieffektivitet, vand/forsyning, digitalisering, sundhed/healthtech og fødevarer/landbrug.

De enkelte sektorspor har til formål at skabe stærke platforme, som kan være med til at positionere danske løsninger på markederne og derved skabe et solidt afsæt for, at danske virksomheder kan byde ind på genopretningsprojekterne i de enkelte medlemslande.

Få mere at vide

Som medlem får du det seneste nye om EU-landenes genopretningsplaner, kommende udbud og erhvervsfremstød for danske virksomheder. Du kan også kontakte en af DI's eksperter for at få sparring i forhold til jeres strategi for de kommende udbud.

Læs mere her: EU's genopretningsplan | DI hjælper dig med at vinde eksportordrer

Relateret indhold