Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

17.06.21 DI Byg Nyheder

Ny bekendtgørelse om maskiner

En ny bekendtgørelse om maskiner træder i kraft 1. juli 2021. Det sker som følge af, at maskindirektivet og tilhørende regler sidste år blev en del af lov om produkter og markedsovervågning på linje med en lang række andre produktområder, hvor Sikkerhedsstyrelsen er myndighed.

En af de væsentligste ændringer med den ny bekendtgørelse er, at den samler kravene til fabrikanter, importører og distributører af maskiner, så reglerne bliver mere overskuelige. Bekendtgørelsen om maskiner indeholder enkelte nye pligter for importører og distributører, bl.a. om opbevaring af dokumentation. Dette træder først i kraft den 1. januar 2022.

Du kan få mere information om den nye bekendtgørelse på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Relateret indhold