Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Elly Kjems Hove

01.03.21 DI Byg Nyheder

Materialepyramiden bør opdateres

Kenny Holm har i Politiken kritiseret vores debatindlæg om byggeriets materialepyramide. Politiken ønsker ikke at bringe vores modsvar, som du kan læse nedenfor.

Kenny Holm, der er byggerådgiver hos Holdbar, bragte mandag den 15. februar et indlæg om, at vi i Dansk Industri ønsker at modarbejde byggeriets grønne omstilling. Som eksempel nævnte han vores kritik af byggeriets materialepyramide, som, mener vi, bør opdateres.

Helhjertet støtte til grøn omstilling
Lad mig slå det fast med det samme. I Dansk Industri støtter vi helhjertet den grønne omstilling – for alle dele af samfundet, for erhvervslivet og selvfølgelig også for byggeriet. Vi mener også, at formålet med byggeriets materialepyramide er prisværdigt – nemlig at give inspiration til at vælge bæredygtige byggematerialer hurtigt og nemt.

Vores kritik går på, at pyramiden kun fokuserer på de indledende faser i byggeriet. Glemt er bygningernes lange og vigtige driftsfase. Det, synes vi, er en fejl.

Materialevalg bør inddrage LCA-analyse
Vi mener, at et bæredygtigt materialevalg bør inddrage en såkaldt LCA-analyse, som omfatter miljø- og klimapåvirkning ved både produktion, opsætning, drift, nedtagning og genanvendelse.

Der findes materialer, som udleder meget energi, når de bliver produceret, men som er energieffektive og langtidsholdbare i driftsfasen. Disse bliver systematisk diskrimineret i den nuværende version af materialepyramiden, hvilket i den sidste ende kan gå ud over klimaet.

Jeg er helt enig med Kenny Holm i, at vi i Danmark utvivlsomt kan anvende mere træ i vores bygninger og derved bidrage til vores grønne omstilling.

Materialevalg er en balancegang
Materialevalg til bygninger er dog en balancegang mellem mange hensyn - herunder totaløkonomi, CO2-udledning, energieffektivitet, indeklima, levetid og brandsikkerhed. Disse valg bør træffes på et oplyst grundlag ud fra et langsigtet perspektiv, der omfatter både produktion af materialer og opførelse af bygninger såvel som bygningsdrift og genanvendelse af materialerne.

Derfor mener vi, at materialepyramiden bør opdateres, så den bliver endnu bedre til at støtte byggeriets langsigtede grønne omstilling.

Relateret indhold