Renovation Wave

Europæiske bygninger skal energirenoveres

Hvad er Renovation Wave?

EU-Kommissionen fremlagde den 14. oktober 2020 deres Renovation Wave strategi – også kaldet renoveringsbølgen. I udspillet foreslås det at energirenovere 35 mio. bygninger for at opfylde EU’s CO2-reduktionsmål på mindst 55 pct. i 2030

Renoveringsbølgen indeholder en række initiativer som EU-Kommissionen vil bringe i anvendelse for at fordoble renoveringsraten af eksisterende bygninger i EU frem mod 2030. Hensigten med strategien er primært at bidrage til at opnå klimaneutralitet i EU i 2050 og genopretning efter COVID-19-krisen.

Du kan læse mere om initiativerne i renoveringsbølgen her.

Store eksportpotentialer for både producenter og udførende

EU-Kommissionen anslår, at der årligt skal investeres yderligere 275 mia. euro i Europas bygningsmasse for at kunne opfylde EU’s klimaforpligtelser frem mod 2030. Midlerne til renoveringsbølge strategien vil primært komme fra EU’s Genopretningsfond, der er på 750 mia. euro, og som forventes at blive udbetalt til medlemslandene i 2021-2023.

Det store beløb som EU-Kommissionen lægger op til at bruge, vil skabe helt unikke eksportmuligheder for danske producenter af bæredygtige byggematerialer, energieffektive produkter samt leverandører af energirenoveringer mv. Det skal vi udnytte, og vi vil i DI derfor følge renoveringsbølgen tæt.

Støtte til eksport

På siden findes en række guides for producenter, håndværkere og entreprenører. Herunder hjælp til opstart af eksport, valg af eksportmarked, grænsehindringer mv.

Disse guides kan forhåbentlig hjælpe til med at gøre din virksomhed klar til de store eksportmuligheder, der er i renoveringsbølgen.  

Danmarks langsigtede renoveringsstrategi

Her kan du læse Danmarks langsigtede renoveringsstrategi. Dertil har vi også udarbejdet en oversigt over udvalgte initiativer i Danmarks langsigtede renoveringsstrategi, som du kan læse her

Landevejledninger

Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0294
  • Mobil +45 2381 2105
  • E-mail anl@di.dk
Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk
Siden er udviklet i samarbejde mellem DI Byg og DI Dansk Byggeri