DI Byggeri

Opsvinget i bygge- og anlægsbranchen har toppet

Denne konjunkturanalyse fra 'Dansk Byggeri' viser, at aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen toppede i 2019. De kommende år byder på et mere mudret billede, hvor boligbyggeriet er på vej ned, mens et hul i markedet fører til mindre aktivitet på anlægsområdet indtil Femern påbegyndes i 2021. Renoveringsmarkedet holder dog hånden under byggeaktiviteten.

Læs hele konjunkturanalysen

Byggeriet bevæger sig baglæns i 2020

'Dansk Byggeris' nye konjunkturanalyse viser, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder med ca. 1.000 personer næste år. Det er både manglen på vejprojekter og nedgang i boligbyggeriet, der bidrager til den konklusion. I modsat retning trækker blandt andet, at der er godt gang i de private boligrenoveringer.

Konkret forventer 'Dansk Byggeri', at bygge- og anlægsbeskæftigelsen falder fra 176.500 i 2019 til 175.500 i 2020. Og boligbyggeriet falder gradvist fra 33.000 påbegyndte boliger i 2018 til 27.500 i 2021.

På vej- og jernbaneområdet vil der være et hul i markedet i 2020, mens vi venter på en langsigtet investeringsplan for transportinfrastruktur, og på at Femernforbindelsen påbegyndes.

Femernforbindelsen slører den underliggende konjunktur

Med 'Dansk Byggeris' nye prognose, er det første gang, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen sætter tal på den forventede udvikling i branchen i 2021.

Efter et dyk i 2020, ser bygge- og anlægsbeskæftigelsen ud til igen at stige i 2021 – men det skyldes udelukkende, at anlægget af Femernforbindelsen ventes påbegyndt i 2021. Den underliggende byggekonjunktur peger også i 2021 nedad. Hvis man ser bort fra Femern, ville bygge- og anlægsbeskæftigelsen falde med yderligere 2.000 personer fra 2020 til 2021.

Under alle omstændigheder skal de begyndende afmatningstendenser i 2020 og 2021 dog ses på baggrund af seks års ubrudt fremgang, der har øget beskæftigelsen i byggeri og anlæg med godt 32.000 personer.

Boligrenoveringer, lav rente og superhospitaler sikrer en blød landing

Hvis prognosen holder nogenlunde stik, og vi i 2020 ser en flad aktivitetskurve og et marginalt fald i byggebeskæftigelsen, så vil det være en såkaldt blød landing, som bestemt er til at leve med.

Udfordringen er blot, at byggeriet ikke har tradition for bløde landinger. Og vi får da også meldinger om faldende ordreindgang og fyringsrunder andre steder i byggeriets værdikæde, f.eks. hos arkitekter og ingeniører, så risikoen er til stede for, at prognosen indenfor det næste år skal justeres yderligere nedad.

Ifølge 'Dansk Byggeri' udgør renoveringsmarkedet dog i hele prognoseperioden en solid bund under aktiviteten i byggeriet. Det skyldes mange bolighandler og et stigende fokus på energirenovering. Samtidig har de negative renter givet anledning til en stor lånekonverteringsbølge, der smitter positivt af på boligforbedringer rundt omkring på villavejene.

Forsat solidt opsving i dansk økonomi

Det økonomiske baggrundstæppe i Danmark er fortsat positivt – om end noget mere gråt og dystert end tidligere. Beskæftigelsen på det samlede danske arbejdsmarked er rekordhøj, de disponible indkomster stiger, og renten holder sig på det aktuelle rekordlave niveau. Men i forhold til tidligere, er usikkerheden blevet større på grund en økonomisk afmatning i vores vigtigste samhandelslande, Tyskland og Sverige samt den verserende handelskrig og det i skrivende stund fortsat uafklarede Brexit. På boligmarkedet har opsvinget flyttet sig fra ejerlejlighederne i de store byer og ud på villavejene. 

 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold