DI Byggeri

Erhvervsfremme

I DI Byggeri mener vi, at Danmarks erhvervsfremmesystem skal hjælpe helt almindelige virksomheder til mere vækst, bedre ejerskifter og en lettere hverdag.

Bygge- og anlægsbranchen er en dansk styrkeposition

Bygge- og anlægsbranchen er fundamentet for, at vores samfund kan hænge sammen. Vi bruger 90 pct. af tiden i bygninger, 40 pct. af energiforbruget anvendes i bygninger og 35 pct. af al affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Landet over finder bygge- og anlægsvirksomheder nye og innovative måder at løse samfundets helt store udfordringer. Gennem bygge- og anlægsbranchens klyngeorganisationen og innovationsnetværket InnoBYG, bidrager DI Byggeri til at styrke innovationen i bygge- og anlægsbranchen.  Bygge- og anlægsbranchens har en stærk regional og forskningsmæssig forankring i Danmark, der spiller ind i globale makrotendenser som stigende befolkningstal, smart cities, smart buildings, urbanisering, klimaforandringer samt ressourcepres. Hvis vi udnytter bygge- og anlægsbranchens styrke og potentiale kan Danmark levere konkurrencedygtige løsninger, der kan forandre verden.

Erhvervsfremmesystemet skal huske vores små virksomheder

I DI Byggeri mener vi, at erhvervshusene ikke udelukkende skal tænke på vækstvirksomheder, der kan det hele på den halve tid. Det er vigtigt, at vi også tilbyder hjælp til virksomheder, der vil gå fra fem til ti ansatte, står overfor et ejerskifte eller ønsker bedre rådgivning fra en bestyrelse. Kort sagt skal erhvervshusene også hjælpe vores små virksomheder med at tænke strategisk i hverdagen.

 

Vejledninger

Læs mere om DI Byggeris forslag til en politik for de mindste virksomheder her

Mikropolitik

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold