DI Byggeri

Erhvervspolitik på tværs af grænser

Det skal være enkelt at være lovlig virksomhed, uanset om virksomheden opererer i Danmark eller internationalt.

DI Byggeri arbejder for, at det skal være så enkelt som overhovedet muligt at agere på tværs af grænserne. Både når det gælder eksport og import af bygge- og anlægsvarer og -tjenester, og når det gælder etablering med datterselskaber og filialer i andre lande. 

Vi arbejder politisk for bedre rammevilkår og fair konkurrence:

  • regelforenkling - unødige administrative byrder skal fjernes
  • bedre regulering - mere ens og gennemsigtig implementering af EU-regler i de forskellige lande
  • et mere velfungerende indre marked - bedre adgang til information om regler, øget digitalisering af procedurer, mere gensidig anerkendelse på tværs af grænserne
  • styrket håndhævelse - både over for virksomheder, og personer, der bryder nationale regler og lande, der bryder EU-regler

Disse overordnede mål arbejder vi for både nationalt, i Norden og i EU.

Og alt efter område samarbejder vi med en bred vifte af myndigheder og organisationer. Eksempelvis Folketinget og de danske EU-parlamentarikere, EU-Kommissionen, de danske ministerier og styrelser, Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, og byggeriets europæiske organisationer FIEC og EIC.

Nogle konkrete eksempler

EU
De 12 anbefalinger til den nye EU-Kommissions arbejdsprogram, som DI Byggeri har været med til at indstille via det tidligere Implementeringsrådet til regeringens EU-Implementeringsudvalg. Herunder:

  • indførelse af nationale informationsportaler 
  • styrkelse af klagesystemet (SOLVIT)
  • håndhævelse af vedtaget lovgivning
  • bedre notifikationssystemer for nationale tekniske særregler

Dette arbejde fortsætter DI Byggeri i det nuværende Erhvervslivets EU- og regelforum

Norden
DI Byggeri har indberettet en række helt konkrete grænsehindringer, som danske bygge- og anlægsvirksomheder oplever i andre nordiske lande, til Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd. Herunder hindringer vedrørende:

Se alle grænsehindringer i Nordisk Ministerråds database her

 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold