DI Byggeri

Mørketal for sort arbejde

Analysen fra 'Dansk Byggeri' giver større indblik i det sorte arbejde i Danmark, der i alt kan opgøres til mindst 74 mia. kr.

'Dansk Byggeri' har belyst virksomhedernes sorte arbejde. Indtil nu har vi kun haft kendskab til omfanget af det sorte arbejde, som privatpersoner køber og sælger i kraft af undersøgelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Det sorte arbejde i virksomhederne, har der hidtil ikke været viden om. Ved hjælp af nationalregnskabsmetoden, der blandt andet bruges i Sverige og Canada, har 'Dansk Byggeri' nu for første gang beregnet det samlede sorte arbejde, inklusive virksomhedernes.

Det totale sorte arbejde udgør i alt 74 milliarder kroner

Ifølge analysen udgør det samlede sorte arbejde i Danmark mindst 74 milliarder kroner fordelt med 52 milliarder kroner på privatpersoners sorte arbejde og 22 milliarder kroner på virksomheders sorte arbejde. 'Dansk Byggeri' vurderer det samlede skattetab til 20 milliarder kroner.

Læs mere om mørketal for sort arbejde


Baggrundsnotat, februar 2018

Beregningsnotat, januar 2018

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold