DI Byggeri

Uddannelsespolitik

I Danmark skal vi ikke kun konkurrere på viden – vi skal også konkurrere på produktivitet, bæredygtighed, nye pro­cesser, kreative idéer og ikke mindst godt håndværk.

Hvis bygge- og anlægsbranchen skal opnå globale styrkepositio­ner på disse områder, så er det helt centralt, at fremtidens medarbejdere bliver klædt godt på; fra folkeskole til de videregående uddannelser.

Vi skal have flere dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet – og når de gør det, så skal de udfordres og motiveres. En byg­gefaglig erhvervsuddannelse skal være et aktivt tilvalg, der giver attraktive videreuddannelses- og karrieremulighe­der.

I 'Dansk Byggeris' Uddannelsespolitik 2018 kan du læse om uddannelsespolitiske indsatsområder i de kommende år.

'Dansk Byggeris' Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitik

 

Erhvervsuddannelsespolitik

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse, men kvaliteten af uddannelserne skal samtidig styrkes og vi skal sikre praktikpladser til alle

Danmark vil mangle op mod 70.000 faglærte i 2025, men kvantitet gør det ikke alene. Det faglige indhold af uddannelserne skal også være helt i top, og vi skal motivere til, at alle gør deres absolut bedste for at løse de fælles udfordringer.

I 'Dansk Byggeris' Erhvervsuddannelsespolitik kan du læse 15 konkrete forslag til målrettede forbedringer, som understøtter:

  • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse
  • Erhvervsuddannelsernes kvalitet skal styrkes
  • Der skal være praktikpladser til alle.
 

'Dansk Byggeris' Erhvervsuddannelsespolitik

Erhvervsuddannelsespolitik

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold