DI Byggeri

Bæredygtighed

FN's medlemslande har forpligtet sig til at følge 17 verdensmål, som skal sikre en mere bæredygtig udvikling i fremtiden. Alle skal bidrage, også bygge- og anlægsbranchen. DI Byggeri arbejder aktivt for at fremme bæredygtighed og vejleder sine medlemmer om mulighederne for at arbejde bæredygtigt.

 

Mange af branchens virksomheder leverer på en lang række punkter, når det gælder bæredygtighed. I boksene herunder finder du tiltag og gode eksempler fra bygge- og anlægsbranchen.

DI Byggeris grønne bæredygtighedspolitik

Danmark kan blive et foregangsland i den bæredygtige omstilling, hvis virksomheder, politikere og myndig­heder samarbejder om at skabe et mere bæredyg­tigt samfund. I DI Byggeri er vi klar til at tage ansvar. I branchen kan vi gøre meget selv under de nuværende rammer, men vi kan gøre endnu mere, hvis vi sammen med politikerne forbedrer rammerne for den bæredygtig udvikling i branchen. Derfor har vi fremlagt 19 konkrete forslag til politikerne til styrkelse af den bæredygtige udvikling.

I bygge- og anlægsbranchen vil vi gerne bidrage til den bæredygtige udvikling, da vi har et medansvar for, at måden vi lever på i dag ikke skal få negativ betydning for vores børn og børne­børn. Vi er klar til at arbejde sammen med det politiske Danmark om at skabe forandringer, der kan gøre Danmark til en stormagt inden for bæredygtighed – nu og i frem­tiden.

Læs DI Byggeris grønne bæredygtighedspolitik

Infofolder og app: Hvorfor vælge bæredygtige byggematerialer?

Det er sund fornuft at bygge bæredygtigt, og det behøver hverken at være svært eller dyrt. Det handler om, at vi skal tænke os om og træffe bevidste valg, når vi bygger. Men ved vi i branchen nok om, hvad det vil sige at bygge og renovere bæredygtigt?

For at komme manglende viden til livs er DI Byggeri indgået i et branchesamarbejde med Danske Byggecentre, Smith Innovation og Grundejernes Investeringsfond, der skal udbrede kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer. Sammen har vi udarbejdet en infofolder med eksempler på bæredygtige valg, når det handler om valg af byggematerialer.

Infofolderen præsenterer en række principper for, hvordan man træffer gode materialevalg, som er med til at skabe et bæredygtigt byggeri eller renovering. Den er struktureret ud fra følgende 5 principper: 

Spar på ressourcerne 
i produktion, opførelse og drift

Skab godt indeklima 
lyd, lys og luft

Byg til ombyggelighed 
anvend fleksible løsninger

Byg holdbart 
vælg materialer til formålet

Kig efter dokumentation 
miljømærker og deklarationer

Hent infofolderen ”Vælg bæredygtigt” her

Du kan også downloade folderens indhold i en overskuelig app, som kan downloades i Google Play. Appen hedder "Vælg bæredygtigt". 

Hvad er bæredygtighed og hvad er cirkulær økonomi

Bæredygtighed er en bred betegnelse for miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter, mens cirkulær økonomi er et mere snævert begreb, der handler om at minimere mængden af affald og at genanvende bedst muligt. 

I et konkret byggeri kan bæredygtighed handle om lavt forbrug, ekstra godt indeklima og fokus på både anlægs- og driftsøkonomi, mens et cirkulært byggeri kan være bygget af genanvendte materialer eller være designet, så det kan genanvendes på sigt. 

DI Byggeri vejleder sine medlemmer om mulighederne for at arbejde bæredygtigt og cirkulært, vi holder kurser og udvikler værktøjer mv., som klæder medlemmerne bedre på til at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold