DI Byggeri

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Alt for mange mennesker lever i fattigdom. Små og store samfund skal gøres sikre og bæredygtige, blandt andet med adgang til gode og billige boliger og færre slum- og ghettoområder. DI Byggeris medlemmer producerer solide og energivenlige boliger og medvirker til at skabe grønne fremkommelige byer med offentlig transport.

Miljøsanering af Farum Midtpunkt

De indledende PCB-målinger på boligbebyggelsen Farum Midtpunkt var nedslående, da de viste alarmerende niveauer af PCB. Enemærke & Petersen fik opgaven med at løfte Danmarks hidtil største fuldskala PCB-saneringsprojekt.

Én blok blev udvalgt som pilotprojekt – for at se, om projektet overhovedet kunne lade sig gøre. Det kunne det godt, og værdierne blev nedbragt fra 15.000 ng/m3 til 67-100 ng/m3 (max. tilladte værdi er 300 ng/m3).

Herefter fulgte renoveringen af de øvrige fem boligblokke og i alt 295 lejligheder i Farum Midtpunkt. Boligerne blev renset helt ind til råhuset ved, at indvendige døre, lofter, gulve og køkkener blev fjernet. Derefter blev malede overflader afrenset og alle overflader – gulve, lofter og vægge – som også indeholdt spor af PCB, blev sandblæst og grundigt rengjort.

Ved at opvarme bygningen til 50 grader i 10 dage for at forcere afgasningen af rest-PCB i konstruktionerne, nåede PCB-værdierne under det tilladte niveau, og genopbygningen af lejlighederne kunne starte. Lejlighederne fik nye gulve, vinduer og døre, blev malet, fik nyt varme- og el-system og nye køkkener, og således blev lejlighederne igen klar til beboerne.

Læs mere om renoveringen af Farum Midtpunkt her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold