DI Byggeri

Industri, innovation og infrastruktur

Vedvarende investeringer i industri, infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. DI Byggeris medlemsvirksomheder producerer byggematerialer og bygger den nødvendige infrastruktur, som medvirker til at sikre væksten i Danmark samt globalt. Og mange virksomheder i branchen er langt fremme, når det gælder den teknologiske udvikling.

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital, og rigtig mange virksomheder i branchen har godt styr på teknologi, it og gearing til fremtiden. Men vi er langt fra i mål, og vi har en stor opgave med at få hjulpet de mange ikke-digitale virksomheder, så de ikke sakker bagud. DI Byggeri arbejder målrettet for at hjælpe hele branchen på vej og deltager i en lang række branchesamarbejder for at skabe de bedste rammer for den digitale og grønne omstilling i branchen.

Robotlandmåling og skybaseret maskinstyring er hverdag

Teknologi som "robotiseret" landmåling og droner er godt implementeret i størstedelen af danske anlægsprojekter. Barslund A/S og Spotland har kørt parløb på flere projekter.

Engang var Spotland en landmålingsafdeling i entreprenørselskabet Barslund A/S. Nu kører firmaet solo med ambitioner om at få bragt den nyeste teknologi i praktisk anvendelse. 

Blandt et af Spotlands projekter er banestrækningen mellem København og Ringsted, hvor Spotland for netop Barslund har arbejdet med 3D-modeller til maskinstyring, 4D-simulering af bromontage, visualiseringer og droneflyvninger for opmåling og landmåling. En lignende opgave er Holstebromotorvejen, hvor Spotland og Barslund også var i samarbejde omoptimering af 3D-modeller til maskinstyring.

Og hvad er så maskinstyring? Betyder det, at de mange afsætningspinde spredt ud over arbejdsstederne nu er blevet overflødige?

- I princippet ja, da maskinstyring handler om, at 3D-modeller kan overføres til landmålere og GPS-styrede entreprenørmaskiner via en online sky. Maskinførerne kan på en skærm i maskinen få præcise informationer om, hvordan projektet skal udformes. Og udviklingen stopper ikke her. Hvis vi ser lidt ud i fremtiden, kan vi allerede se gode eksempler på programmer, der via liveopdateringer af maskinernes placering, tomgang og produktion kan give input til at optimere de enkelte maskiners formåen, fortæller Poul-Erik Olsen fra Barslund.

- Når vi arbejder med store infrastrukturprojekter, fx jernbanestrækninger eller motorveje, er det vigtig at få et præcist billede af status på de omfattende jordarbejder. Droner kan hjælpe med at få et overblik. På baggrund af droneflyvningen genereres en 3D-model af terrænet, som er et øjebliksbillede, der sammenlignes med projektets designede 3D-model. Vi får dermed et hurtigt og forholdsvis præcist billede af, hvor vi er i processen, fortæller Poul-Erik Olsen.

Læs hele historien om robotlandmåling og skybaseret maskinstyring 

Robotterne sikrer konkurrenceevnen

Robotternes indtog i bygge- og anlægsbranchen er ikke længere fagre nye verden. En af pionererne på området er Gardit A/S, der bruger robotter til at afrense stålkonstruktioner på skibe, broer og offshore-konstruktioner.

Da Gardit inviterede robotterne inden for i 2010, var det en prototype, de købte. Men i dag er udviklingen så langt, at de nu bruger standardrobotter, der sælges over hele verden. Endnu er det ikke hyldevarer, for det tager seks måneder at få en robot bygget og leveret

- Med robotterne kan vi meget hurtigt afrense et skib, og det kan have stor økonomisk betydning, at skibet kan komme hurtigt ud at sejle igen, da den tabte omsætning for skibet sagtens kan være flere hundrede tusinde kroner om dagen. Det er på nogle opgaver langt mere effektivt at bruge robotter til at afrense med vand frem for at skulle bruge otte mand til at sandblæse, siger Morten Lindholt, koncernchef i Gardit.

- Det kan godt være, at vi ikke er billigst sammenlignet med værfter i Polen og Østeuropa, men kan vi gøre det hurtigt, og det har det stor betydning for kunderne, siger han. 

Afrensning med vand er mere miljøvenligt end sandblæsning og giver et langt bedre arbejdsmiljø. En anden fordel er, at afrensning med vand stort set ikke generer omgivelserne. Det betyder, at der samtidig kan foregå andre aktiviteter, og andre faggrupper kan udføre opgaver på og omkring skibet. Støjbelastningen er også stærkt reduceret, da den robotstyrede afrensning foregår bag et spulehoved, der reducerer støjen.

Gardit bruger flere typer robotanlæg. Når det handler om skibsvedligeholdelse, bruger virksomheden en type, der er særligt udviklet til afrensning af bundmaling og er manøvredygtig i de trange forhold under skibet, mens en anden robottype opererer på skibets sider og kan række op til 30 meter fra dokkens bund. På svært tilgængelige overflader benyttes håndholdte geværer, der er tilsluttet Ultra High Pressure-pumper, som giver et vandtryk på op til 3.000 bar. Til sammenligning giver en højtryksrenser, man køber i byggemarkedet omkring 125 bar.

Læs hele historien om brug af robotter hos Gardit

Hvad og hvordan bygger vi i 2029?

Dansk Byggeri har i samarbejde med Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet lavet en film om fremtidens byggeri.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold