DI Byggeri

Klimaindsats

Udledningen af drivhusgasser stiger alarmerende. Den globale opvarmning forandrer vores klimasystem, og det giver uoprettelige konsekvenser. Bygge- og anlægsbranchen er en del af en kollektiv indsats, og vores medlemsvirksomheder arbejder med klimasikring i byerne og kystbeskyttelse, så ejendomme, infrastruktur og andre arealer sikres mod nedstyrtning og oversvømmelse som følge af voldsommere vejr, mere og vedvarende nedbør samt stigende havniveau. Det sker blandt andet med nye former for kystbeskyttelse og grønne overfladeløsninger i byerne, som også skaber rekreative og grønne byområder.

DI Byggeri har givet regeringen et katalog med forslag til, hvordan man kan forebygge og reducere de skader på bygninger, boliger, veje og anden infrastruktur, som det ekstreme vejr forårsager. Kataloget indeholder blandt andet forslag om en Klima- og Kystfond, en landsdækkende plan for klimasikring og kystbeskyttelse og et forslag til en ny måde at finansiere klimasikring på. 

350 meter betonmur sikrer kysten i Lemvig

Klimasikring og dermed også kystsikring i havnebyer er blevet en nødvendighed. I Lemvig har man udviklet et helt nyt element i byen: Le Mur, der vandt Bæredygtig Beton Prisen i 2015.

Le Mur kan meget mere end at sikre mod højvande op til 210 cm over dagligt vande. Den sikrer også mod deciderede stormfloder som fx ”Bodil”, der sendte enorme vandmasser ind over især nordvendte kyster i december 2013. Le Mur i Lemvig er også et nyt rum- og pladsskabende element i byen. 

Den 350 meter kraftige betonmur, som er dekoreret af byens børn, slynger sig gennem havneterrænnet, afbrudt af solide stålporte som kun er lukkede de få gange hvert år, hvor der er risiko for ekstremt højvande eller stormflod. Slyngningerne skaber forskellige rum på murens to sider – markedsplads og legeplads som tåler oversvømmelse på ydersiden af muren.

Fakta om h
øjvandsmuren Le Mur:

Bygherre: Lemvig Kommune

Arkitekt: Hasløv og Kjærsgaard

Landskabsarkitekt: Hasløv og Kjærsgaard 

Rådgivende ingeniør: Cowi A/S 

Entreprenør: SHS-Byg A/S 

Udført: 2012-2013

Læs hele historien om kystsikringen i Lemvig her 

Slut med skybrudsproblemer

Klimatilpasningsprojektet Lindevangsparken blev i 2017 nomineret til Bæredygtig Beton Prisen. Projektet løser både et stort problem med oversvømmelser efter skybrud og er samtidig et rekreativt samlingssted for borgerne på Frederiksberg.I 2011 oplevede borgerne et voldsomt skybrud, der resulterede i voldsomme oversvømmelse. Nu opsamles regnvandet i kloakker og ledes til en stor regnsø: Lindvangsparken. En betonplatform udgør bunden af søen og kan hele året bruges rekreativt til skøjtebane, teaterforestilling og meget andet. Regnvandet ledes også til en spiral, der fremstår som vandkunst på pladsen i forlængelse af parken. Her leger børn i springvandet, mens de voksne slænger sig på spiralen.

Fakta om Lindevangsparken:

Bygherre: Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning

Arkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS

Rådgivende ingeniør: NIRAS

Entreprenør: NCC

Udført: 2015

Regnvandsvolumen: 2.550 kubikmeter

Læs hele historien om Lindevangsparken her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold