DI Byggeri

Klimapartnerskab for Bygge- og anlægssektoren

Regeringen og erhvervslivet har efter etableringen af klimapartnerskabet på forsvarsområdet i foråret 2021 nu i alt 14 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer, som skal styrke dansk erhvervslivs grønne omstilling og understøtte opfyldelsen af Danmarks klimamål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030.

Klimapartnerskabet for Bygge- og anlægssektoren afleverede i marts 2020 en række konkrete anbefalinger til reduktion af CO2-udledninger inden for hele branchens værdikæde – med potentielle reduktioner på 5,8 ton CO2/år i 2030.

Se fire-minutters video, hvor klimapartnerskabet præsenterer sine anbefalinger til regeringen:

Bygge- og anlægsbranchen har potentiale

I arbejdet med at identificere forslag, der kan reducere CO2-udledningen fra bygge- og anlægsbranchen, er der taget udgangspunkt i, at branchen direkte og indirekte har ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, der i 2018 udgjorde godt 51 mio. tons CO2.

Om Klimapartnerskabet

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren identificerede 63 konkrete muligheder for CO2-redukti­onsmuligheder, som branchen kan være med til at gennemføre. Anbefalingerne blev identificeret under et intensivt forløb over fire måneder fra december 2019 til marts 2020, hvor mere end 100 virksomhedsledere og specialister var involverede i processen, herunder bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, mate­rialeproducenter, udlejere af materiel, entreprenører, håndværkere og udvalgte eksperter.

Klimapartnerskabet præsenteret internationalt

State of Green har i samarbejde med klimapartnerskaberne udarbejdet engelsksproget materiale om klimapartnerskaberne og de resulterende tiltag. Det er i EU- og global sammenhæng nyskabende at involvere erhvervslivet direkte i praktisk gennemførelse af politiske målsætninger. Materialet blev lanceret ifm. et event under COP26 i Glasgow i november 2021.

Læs mere om initiativet og download pdf-publikationen fra State of Green: ”The climate partnerships.”

Her kan du komme direkte til undersiden om bygge- og anlægsbranchen.

Styregruppen for klimapartnerskabet

 • Formand: Adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen, Per Aarsleff A/S
 • Næstformand: Vice President Ingrid Reumert, Velux Danmark A/S
 • Næstformand: Adm. direktør Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen A/S
 • Adm. direktør Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder
 • Chefkonsulent Bjarke Roed-Frederiksen, SMVdanmark
 • Sekretariatsleder Gunde Odgaard, BAT-Kartellet
 • Senior Vice President Henrik Frank Nielsen, ROCKWOOL Group
 • Direktør Ib Enevoldsen, Rambøll Danmark A/S,
 • Direktør Michael S. Larsen, CG Jensen A/S
 • Sekretariat: DI Byggeri i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne og FRI

_MG_2215-JUST.jpg

Fra venstre: næstformand Ingrid Reumert, formand Jesper Kristian Jacobsen og næstformand Peter Kaas Hammer.

Publikationer

Nedenfor kan du downloade:

 • Anbefalingsrapporten fra marts 2020 – dansk eller engelsk version
 • Sektorkøreplan fra oktober 2021: Status for gennemførelse af anbefalingerne inkl. konkrete cases

Du kan rekvirere en detaljeret bilagsrapport til anbefalingerne fra marts 2020 ved at skrive til helu@di.dk.

Kontakt

Chefkonsulent Henrik Teglgaard Lund, DI Byggeri, telefon 7216 0224, e-mail helu@di.dk

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold